Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Číselník zemí

Číselník zemí slouží pro kontrolu kódu země a pro dotažení příslušného názvu.

Pořizované údaje:

  • Kód země - jednoznačný kód země (dvoumístný alfabetický)
  • Název - název země
  • Zkrácený název - zkrácený název země
  • Anglický název - anglický název země
  • Anglický zkrácený název - zkrácený anglický název země
  • Měna - kód měny (dle číselníku měn)
  • Řeč - kód řeči (číselník řečí O6r)
  • EU - příznak, zda je daná země členem Evropské unie
  • Kód 3-znakový - znakový kód země dle ISO 3166-1
  • Kód číselný - numerický kód země dle ISO 3166-1