Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Číselník okresů

Číselník okresů slouží pro kontrolu a dotažení kódu a názvu okresu.

Pořizované údaje:

  • Kód okresu - znakový kód okresu
  • Název okresu - název okresu
  • Číselný kód - jednoznačný číselný kód okresu
  • Země - NUTS kód země
  • Kód - NUTS kód okresu alfanumerický