Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Číselník ODRUH_CFG

Druhy dokumentů pro jednotlivé tabulky - zde se ke všem tabulkám, které mají vazbu na elektronické dokumenty, udržuje seznam druhů dokumentů, které se budou nabízet pro přiřazení k záznamu tabulky.

Číselník lze pro každou tabulku upravovat přímo z editačního programu tabulky přes ikonu Elektronické dokumenty/Procházet všechny přiřazené/Nastavení.

Pořizují se tyto položky:

  • Kód - klíč záznamu, skládá se povinně ze jména tabulky včetně balíčku spojeného přes „@“ s názvem druhu dokumentu (např. cz.ortex.model.O0post@TESTOVACI)
  • Hodnota - popisný název pro toto přiřazení (např. Druh TESTOVACI pro o0post)
  • Tabulka - jméno tabulky (včetně balíčku), které se druh dokumentu přiřazuje (např. cz.ortex.model.O0post)
  • Druh dokumentu - druh dokumentu, který se tabulce přiřazuje