Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Číselník Parametry zpracování dokumentů (Charakter dokumentu)

Tento číselník s názvem „ofad“ je číselníkem dokumentů určených pro elektronickou komunikaci. Obsahuje tyto položky:

  • Klíč - klíč dokumentu
  • Název - popisný název dokumentu
  • Doplněk - doplňkové informace pro zpracování dokumentů. Zde lze uvést klíč druhu dokumentu z tabulky ODRUH, zapsaný druh se potom v Adresách pro elektronickou komunikaci přednabídne v poli Druh dokumentu po vyplnění pole Dokument.

Nové klíče se mohou do číselníku dostat importem ze vzoru, nelze je libovolně pořizovat, protože s jednotlivými klíči pracují speciální programy.