Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:o0:d0ido [2015/12/18 13:56] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Prohlížení dat ====== 
 +Jde o nástroj, kterým je možné prohlížet data v jednotlivých tabulkách datového modelu (a případně i v tabulkách připojených).  
 +Nejdříve je nutné si podle názvu vybrat příslušnou tabulku ze seznamu. Poté se v dolní části zobrazí struktura tabulky a v ní je třeba si zaškrtnout ty položky (většinou klíčové),​ které se mají zobrazit v přehledu(browse). Pohybem po seznamu se zobrazují data v jednotlivých záznamech tabulky.