Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:o0:gdpr:ogdprs [2019/04/05 07:13] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Číselník prvků GDPR ======
  
 +Tato tabulka (OGDPRS) obsahuje seznam všech prvků, kterých se může týkat ochrana osobních údajů (GDPR). Tabulku lze prvotně naplnit volbou //Další nabídka/​Aktualizace systémových záznamů// (viz popis níže) a dále upravovat editací.
 +
 +Lze pořizovat tyto údaje:
 +
 +  * **Systém** - systém (např. Orsoft, Orsoft Open). Lze dotáhnout ze seznamu aktuálně provozovaných systémů.
 +  * **Podsystém** - podsystém (např. Lidské zdroje, Prodej). Může se předvyplnit při výběru skupiny úloh.
 +  * **Skupina úloh** - skupina úloh (např. Cestovní příkazy, Plánování odpisů apod). Lze dotáhnout ze seznamu všech úloh systému.
 +  * **Jméno tabulky** - jméno tabulky v DB, předvyplní se po výběru //Entity//.
 +  * **Entita** - název entitní třídy včetně cesty. Lze dotáhnout ze seznamu datových slovníků.
 +  * **Datový prvek** - datový prvek. Lze dotáhnout ze seznamu prvků (atributů) již vyplněné entity.
 +  * **Systémový** - systémový záznam (záznam nelze editovat). Systémové záznamy se aktualizují importem z datových slovníků.
 +  * **Oblast/​Agenda** - vazba na **[[orsoftopen:​o0:​gdpr:​ogdprc|Číselník oblastí a agend]]**
 +  * **Datum** - datum zápisu prvku
 +  * **Poznámka** - libovolný text 
 +
 +Další nabídka
 +  * **Aktualizace systémových záznamů** - touto volbou se spustí hromadný chod, který vytvoří příp. aktualizuje systémové záznamy odvozené od datových slovníků Orsoftu. Využívá se skutečnosti,​ že ve slovnících jsou tzv. "GDPR citlivé údaje"​ označeny.