Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Číselník prvků GDPR

Tato tabulka (OGDPRS) obsahuje seznam všech prvků, kterých se může týkat ochrana osobních údajů (GDPR). Tabulku lze prvotně naplnit volbou Další nabídka/Aktualizace systémových záznamů (viz popis níže) a dále upravovat editací.

Lze pořizovat tyto údaje:

 • Systém - systém (např. Orsoft, Orsoft Open). Lze dotáhnout ze seznamu aktuálně provozovaných systémů.
 • Podsystém - podsystém (např. Lidské zdroje, Prodej). Může se předvyplnit při výběru skupiny úloh.
 • Skupina úloh - skupina úloh (např. Cestovní příkazy, Plánování odpisů apod). Lze dotáhnout ze seznamu všech úloh systému.
 • Jméno tabulky - jméno tabulky v DB, předvyplní se po výběru Entity.
 • Entita - název entitní třídy včetně cesty. Lze dotáhnout ze seznamu datových slovníků.
 • Datový prvek - datový prvek. Lze dotáhnout ze seznamu prvků (atributů) již vyplněné entity.
 • Systémový - systémový záznam (záznam nelze editovat). Systémové záznamy se aktualizují importem z datových slovníků.
 • Oblast/Agenda - vazba na Číselník oblastí a agend
 • Datum - datum zápisu prvku
 • Poznámka - libovolný text

Další nabídka

 • Aktualizace systémových záznamů - touto volbou se spustí hromadný chod, který vytvoří příp. aktualizuje systémové záznamy odvozené od datových slovníků Orsoftu. Využívá se skutečnosti, že ve slovnících jsou tzv. „GDPR citlivé údaje“ označeny.