Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Parametry

Konfigurační parametry pro Kmenová data