Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Účetní souvztažnosti

Zde se pořizují údaje sloužící ke generování rozúčtování.