Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Kontrola spolehlivosti plátců DPH

Při práci s adresářem a bankovními spojeními je potřeba kontrolovat, zda je firma spolehlivým plátcem DPH a zda její účty jsou zveřejněné pro platbu DPH. Tyto údaje jsou primárně udržovány v Registru plátců DPH na MFČR.

Údajům v registru odpovídají v Orsoftu položky:

 • Nespolehlivý plátce DPH (v adresáři) - příznak nespolehlivosti plátce DPH. Možný stav ANO, NE, NENALEZEN.
 • Účet zveřejněn v Reg. plátců DPH (v bankovních spojeních) - příznak zveřejnění účtu
 • Datum zveřejnění účtu (v bankovních spojeních) - datum zveřejnění účtu

Pro efektivní práci s těmito údaji není vhodné provádět pokaždé dotaz na web. Proto je důležité údaje v interních tabulkách (adresář a bankovní spojení) periodicky hromadně aktualizovat pomocí úlohy Kmenová data/Mimořádné akce/Import-export dat/Aktualizace spolehlivosti plátců DPH.

Při vlastní kontrole firmy nebo účtu (např. při pořizování faktury) se potom vždy nejprve kontroluje na příznaky v interních tabulkách (adresář a bankovní spojení), a pouze nenajdou-li se potřebné údaje tam, provádí se přímý doraz na web pomocí webové služby. V opačném případě může být systém zpomalován častým voláním webové služby, v krajním případě hrozí i omezující sankce ze strany správce webové služby (viz níže).

Hromadnou Aktualizace spolehlivosti plátců DPH doporučujeme spouštět periodicky v noční dávce cca po 01:00. Dle informace z Generálního finančního ředitelství probíhá totiž aktualizace dat v Registru plátců DPH jedenkrát denně, vždy mezi 0:00 a 0:10. Pro úplnost uvádíme níže podmínky služby zveřejněné MFČR.

Podmínky provozu služby pro zjišťování spolehlivosti plátců DPH (dle MFČR)

Plánovaná technologická odstávka z důvodu údržby bude probíhat každou neděli 3:00-4:00.

Podmínky služby:

Generální finanční ředitelství si vyhrazuje právo omezit nebo znemožnit přístup k WWW službě uživatelům(identifikovaným podle zdrojové IP adresy či jinak), kteří:

 • - odešlou k vyřízení více než 10.000 požadavků za 24 hodin, (jeden požadavek = jedno volání služby)
 • - odešlou k vyřízení více než 2.000 požadavků za 1 hodinu, (jeden požadavek = jedno volání služby)
 • - odesílají zároveň (paralelně) více než 4 požadavky najednou
 • - mají snahu o porušení bezpečnostní ochrany WWW serverů Daňového portálu a jeho aplikací
 • - používají WWW službu či jiné aplikace Daňového portálu jinak, než podle oficiální dokumentace
 • - opakovaně posílají nesprávně vytvořené požadavky
 • - opakovaně posílají stejné požadavky
 • - obcházejí povolené limity odesíláním požadavků z většího množství IP adres
 • - automatizovaně propátrávají databázi náhodnými údaji nebo generují většinu nesprávných dotazů.

Generální finanční ředitelství si vyhrazuje právo výše uvedená pravidla v případě potřeby změnit. Více na http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr_info/ws_spdph.faces