Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Naše firma

Zde se udržují základní údaje o firmě provozující Orsoft Open. Tyto údaje využívají ostatní části aplikace.

Pořizované údaje:

 • Název firmy - dlouhý název firmy, který se bude zobrazovat v titulku okna Orsoftu, pokud je zaškrtnuta položka „Zobrazovat název firmy“ v Administrace/Parametry/Konfigurace/Společný vzhled aplikace. Změna se projeví až po restartu klienta Orsoftu.
 • Adresář - údaje dotažené z Adresáře (O6A, O6A2), zde se vyplňuje pouze číslo firmy v Adresáři, ostatní údaje se dotáhnou. Údaje lze editovat v Adresáři na záložkách Základní údaje a Informace.
  • Číslo firmy - číslo naší firmy, podle něho se dotahují vybrané údaje z Adresáře. Přes tlačítko Adresář se lze prokliknout do adresáře.
  • IČO - identifikační číslo organizace
  • DIČ - daňové identifikační číslo
  • Ulice - ulice včetně č.p. příp č.p.+č.o.
  • PSČ, Místo - poštovní směrovací číslo, místo (Obec)
  • Okres (NUTS) - okres dle územní klasifikace NUTS
  • Obchodní rejstřík - povinné informace o zápisu organizace v Obchodním rejstříku. Text složený z údajů Obchodní rejstřík, Oddíl a Vložka je použit při tisku formulářů a jiných výstupních dokladů. Pokud jsou požadovány jiné texty než texty standardně sestavené, lze je definovat v polích Text dlouhý, Text internet, Text krátký.
  • Oddíl - oddíl v OR (oddíl + vložka = spisová značka)
  • Vložka - vložka v OR
  • Logo firmy - v panelu Adresář vpravo se může zobrazovat logo firmy. Logo se zobrazí tehdy, existuje-li na serveru v datovém adresáři podadresář img a v něm vlastní logo v souboru logo.png. Pokud se nenalezne png, hledají se i formáty jpg a bmp. Loga přesahující šířku 300 px nebo výšku 100 px budou zmenšena.
 • Další údaje
  • Způsob platby DPH - typ plátce DPH (měsíčně, čtvrtletně, neplátce)
  • Datum založení firmy - údaj důležitý pro správnou přípravu roční účetní závěrky
  • Typ organizace - typ organizace pro RADNICI (RO - rozpočtové organizace, VO - velké obce, ROZ - r.o. ve zdravotnictví, MO - malé obce, LS - lékárenská služba, VPS - veřejně prosp.služby, VH - vedlejší hospodářství, PO - příspěvková organizace, POZ - příspěvková org. ve zdravotnictví, NO - nezisková organizace)
  • CZ-NACE - převažující obor organizace podle číselníku Klasif. ekonomických činností (CZ-NACE)(O1ciseln/okec)
  • Právní forma - právní forma organizace podle číselníku Kódy právní formy organizace (O1ciseln/opforma)
  • ID DS - identifikační číslo datové schránky organizace v systému ISDS
  • Kapitola - kód kapitoly. Pro neziskové organizace vyjadřuje okruh působnosti a odpovědnosti subjektu, v němž se realizují peněžní operace (např. 700 - místně řízené organizace)
  • Územ prac. FÚ - kód územního pracoviště finančního úřadu podle číselníku Kódy finančních úřadů(O1ciseln/ofinurad)
  • - kód finančního úřadu podle číselníku Kódy finančních úřadů(O1ciseln/ofinurad)
  • Legislativa - S - slovenská, jinak - česká
  • Kód finanční kontroly - kód finanční kontroly podle číselníku Kódy finanční kontroly(O1ciseln/ofinko)
  • Vlastní texty - vlastní texty o zápisu v Obchodním rejstříku pro doklady. Texty sestavené standardně z údajů Obchodní rejstřík, Oddíl, Vložka nemusí vyhovovat všem organizacím. Proto existuje možnost definovat si vlastní texty. Pokud vlastní texty zatím neexistují, lze je tlačítkem Použít standard předvyplnit standardní hodnotou a poté editovat. Vlastní texty lze zrušit tlačítkem Použít standard, potom se opět přepíší textem standardním. Při změně údajů Rejstřík, Oddíl, Vložka se na rozdíl od standardních textů vlastní texty neaktualizují automaticky, ale je nutné je upravit ručně. Texty do dokladů mohou mít tři různé formáty, které jsou využívány jednotlivými částmi aplikace.
   • Text dlouhý - dlouhý
   • Text internet - ve formátu po stažení z internetu
   • Text krátký - rozdělený do dvou řádků
  • Nadřízený orgán - nadřízený orgán firmy, pokud existuje
 • Pro fyzickou osobu
  • Příjmení - příjmení (vyplní pouze fyzická osoba)
  • Jméno - jméno (vyplní pouze fyzická osoba)
  • Titul před - titul před jménem (vyplní pouze fyzická osoba)
  • Titul za - titul za jménem (vyplní pouze fyzická osoba)