Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:o0:userattributes [2018/02/22 11:10]
orsoftopen:o0:userattributes [2018/02/22 12:10] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Uživatelské atributy ======
 +Potřebujete-li přidat ke standardně používaným položkám v pořizovacím formuláři další "​vlastní"​ položky, lze použít funkci s názvem "​Uživatelské atributy"​. V řádku ikon nad každým pořizovacím formulářem je k dispozici ikona s tímto názvem.
 +
 +Po kliknutí na ikonu se objeví se pořizovací formulář, ve kterém je nutné postupně zadat všechny nové položky a jejich vlastnosti. ​ Jakmile je zadání úplné, je třeba stisknout tlačítko "​Aktivovat"​. Tím se automaticky vygeneruje nová záložka k pořizovacímu formuláři (opět s názvem Uživatelské atributy). Tato záložka se zobrazí při dalším vstupu do pořizovacího formuláře. Zároveň jsou nové položky přidány i na konec řádku v seznamu.
 +
 +S novými položkami je možné pracovat stejným způsobem jako se standardními položkami, tj. jsou k dispozici i pro tiskové výstupy.
 +