Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Poslední aktivita

Pro možnost přidat do editačního programu Adresář nebo Subjekty údaje z aktivit existuje metoda ohaktDao.getPoslAktivita. Pomocí této metody použité v groovy makru pohledu lze podat aktivitu vyfiltrovanou dle požadovaných parametrů s max. nebo min. hodnotou datumu (poslední nebo první aktivitu). Parametry pro filtr i název datumového atributu pro hledání min./max. hodnoty lze zadat v parametrech metody.

Postup přidání atributu z Aktivity do pohledu

1) Vytvoříme vlastní verzi pohledu, kam přidáme nově požadované položky, např. bychom chtěli přidat tyto položky:

2) Do pohledu přidáme požadovaná pole a pojmenujeme je:

3) Pro naplnění položek připojíme k pohledu Groovy makro, v tomto případě bude vypadat takto:

  import cz.ortex.groovy.GroovyBrowsePar;
  import cz.ortex.util.o0.O0Data;
  import cz.ortex.util.o0.O0Session;
  import cz.ortex.util.o0.AppContext;
  import cz.ortex.model.Ohakt;
  import cz.ortex.model.O6a;
  import cz.ortex.apidao.oh1.crm.OhaktDao;
 
  GroovyBrowsePar editUvod(Object entity, O0Data dotahovane, GroovyBrowsePar groovyBrowsePar, O0Session o0session, Object browsePanel) {
   //zde vypiste kod
   return naplnGroovyBrowsePar(entity, dotahovane, groovyBrowsePar, o0session, browsePanel);
  }

  GroovyBrowsePar validate(Object entity, O0Data dotahovane, String fieldName, Object fieldValue, GroovyBrowsePar groovyBrowsePar, O0Session o0session, Object browsePanel) {
   //zde vypiste kod
  }

  GroovyBrowsePar noEditDetail(Object entity, O0Data dotahovane, GroovyBrowsePar groovyBrowsePar, O0Session o0session, Object browsePanel) {
   //zde vypiste kod
   return naplnGroovyBrowsePar(entity, dotahovane, groovyBrowsePar, o0session, browsePanel);
  }

  GroovyBrowsePar kontrolaVeta(Object entity, O0Data dotahovane, GroovyBrowsePar groovyBrowsePar, O0Session o0session, Object browsePanel) {
   //zde vypiste kod
  }

  String getPgmVars(Object entity, Object dotahovane) {
   //zde vypiste kod
  }

  GroovyBrowsePar naplnGroovyBrowsePar(Object entity, O0Data dotahovane, GroovyBrowsePar groovyBrowsePar, O0Session o0session, Object browsePanel) {
   HashMap// componentValues = new HashMap();

   Date poDatum = doctiZaFirmuPoDatum(entity , dotahovane, groovyBrowsePar, o0session, browsePanel);
   String predmet = doctiZaFirmuPredmet(entity , dotahovane, groovyBrowsePar, o0session, browsePanel);
   componentValues.put("zaFirmuPoDatum", poDatum);
   componentValues.put("zaFirmuPredmet", predmet);

   poDatum = doctiMojeZaFirmuPoDatum(entity , dotahovane, groovyBrowsePar, o0session, browsePanel);
   predmet = doctiMojeZaFirmuPredmet(entity , dotahovane, groovyBrowsePar, o0session, browsePanel);
   componentValues.put("mojeZaFirmuPoDatum", poDatum);
   componentValues.put("mojeZaFirmuPredmet", predmet);

   poDatum = doctiZaPobockuPoDatum(entity , dotahovane, groovyBrowsePar, o0session, browsePanel);
   predmet = doctiZaPobockuPredmet(entity , dotahovane, groovyBrowsePar, o0session, browsePanel);
   componentValues.put("zaPobockuPoDatum", poDatum);
   componentValues.put("zaPobockuPredmet", predmet);

   poDatum = doctiSchuzkaZaFirmuPoDatum(entity , dotahovane, groovyBrowsePar, o0session, browsePanel);
   predmet = doctiSchuzkaZaFirmuPredmet(entity , dotahovane, groovyBrowsePar, o0session, browsePanel);
   componentValues.put("schuzkaZaFirmuPoDatum", poDatum);
   componentValues.put("schuzkaZaFirmuPredmet", predmet);

   groovyBrowsePar.setComponentValues(componentValues);
   return groovyBrowsePar;  
  }

  Date doctiZaFirmuPoDatum(Object entity, O0Data dotahovane, GroovyBrowsePar groovyBrowsePar, O0Session o0session, Object browsePanel) {
   Date poDatum = null;
   HashMap// filtrKeysValues = new HashMap//();
   filtrKeysValues.put("o6a.dkaNr", ((O6a)entity).getDkaNr());  // za firmu
   Ohakt poslAkt = doctiPoslAkt(entity , dotahovane, groovyBrowsePar, o0session, browsePanel, "poDatum", true, filtrKeysValues);
   if (poslAkt != null) {poDatum = poslAkt.getPoDatum();}
   return poDatum;
  }

  String doctiZaFirmuPredmet(Object entity, O0Data dotahovane, GroovyBrowsePar groovyBrowsePar, O0Session o0session, Object browsePanel) {
   String predmet = " ";
   HashMap// filtrKeysValues = new HashMap//();
   filtrKeysValues.put("o6a.dkaNr", ((O6a)entity).getDkaNr());  // za firmu
   Ohakt poslAkt = doctiPoslAkt(entity , dotahovane, groovyBrowsePar, o0session, browsePanel, "poDatum", true, filtrKeysValues);
   if (poslAkt != null) {predmet = poslAkt.getPredmet();}
   return predmet;
  }

  Date doctiMojeZaFirmuPoDatum(Object entity, O0Data dotahovane, GroovyBrowsePar groovyBrowsePar, O0Session o0session, Object browsePanel) {
   Date poDatum = null;
   HashMap// filtrKeysValues = new HashMap//();
   filtrKeysValues.put("o6a.dkaNr", ((O6a)entity).getDkaNr());  // za firmu
   filtrKeysValues.put("osobyByIdpkOsoby.oscis", o0session.getUserNumber());  // moje
   Ohakt poslAkt = doctiPoslAkt(entity , dotahovane, groovyBrowsePar, o0session, browsePanel, "poDatum", true, filtrKeysValues);
   if (poslAkt != null) {poDatum = poslAkt.getPoDatum();}
   return poDatum;
  }

  String doctiMojeZaFirmuPredmet(Object entity, O0Data dotahovane, GroovyBrowsePar groovyBrowsePar, O0Session o0session, Object browsePanel) {
   String predmet = " ";
   HashMap// filtrKeysValues = new HashMap//();
   filtrKeysValues.put("o6a.dkaNr", ((O6a)entity).getDkaNr());  // za firmu
   filtrKeysValues.put("osobyByIdpkOsoby.oscis", o0session.getUserNumber());  // moje
   Ohakt poslAkt = doctiPoslAkt(entity , dotahovane, groovyBrowsePar, o0session, browsePanel, "poDatum", true, filtrKeysValues);
   if (poslAkt != null) {predmet = poslAkt.getPredmet();}
   return predmet;
  }

  Date doctiZaPobockuPoDatum(Object entity, O0Data dotahovane, GroovyBrowsePar groovyBrowsePar, O0Session o0session, Object browsePanel) {
   Date poDatum = null;
   HashMap// filtrKeysValues = new HashMap//();
   filtrKeysValues.put("CPobockaFirmy.o6a.dkaNr", ((O6a)entity).getDkaNr());  // za firmu
   Ohakt poslAkt = doctiPoslAkt(entity , dotahovane, groovyBrowsePar, o0session, browsePanel, "poDatum", true, filtrKeysValues);
   if (poslAkt != null) {poDatum = poslAkt.getPoDatum();}
   return poDatum;
  }

  String doctiZaPobockuPredmet(Object entity, O0Data dotahovane, GroovyBrowsePar groovyBrowsePar, O0Session o0session, Object browsePanel) {
   String predmet = " ";
   HashMap// filtrKeysValues = new HashMap//();
   filtrKeysValues.put("CPobockaFirmy.o6a.dkaNr", ((O6a)entity).getDkaNr());  // za firmu
   Ohakt poslAkt = doctiPoslAkt(entity , dotahovane, groovyBrowsePar, o0session, browsePanel, "poDatum", true, filtrKeysValues);
   if (poslAkt != null) {predmet = poslAkt.getPredmet();}
   return predmet;
  }

  Date doctiSchuzkaZaFirmuPoDatum(Object entity, O0Data dotahovane, GroovyBrowsePar groovyBrowsePar, O0Session o0session, Object browsePanel) {
   Date poDatum = null;
   HashMap// filtrKeysValues = new HashMap//();
   filtrKeysValues.put("o6a.dkaNr", ((O6a)entity).getDkaNr());  // za firmu
   filtrKeysValues.put("o0ciselnikByIdpkOhaktdruh.kodaCiseln", "SCH");  // schůzka
   Ohakt poslAkt = doctiPoslAkt(entity , dotahovane, groovyBrowsePar, o0session, browsePanel, "poDatum", true, filtrKeysValues);
   if (poslAkt != null) {poDatum = poslAkt.getPoDatum();}
   return poDatum;
  }

  String doctiSchuzkaZaFirmuPredmet(Object entity, O0Data dotahovane, GroovyBrowsePar groovyBrowsePar, O0Session o0session, Object browsePanel) {
   String predmet = " ";
   HashMap// filtrKeysValues = new HashMap//();
   filtrKeysValues.put("o6a.dkaNr", ((O6a)entity).getDkaNr());  // za firmu
   filtrKeysValues.put("o0ciselnikByIdpkOhaktdruh.kodaCiseln", "SCH");  // schůzka
   Ohakt poslAkt = doctiPoslAkt(entity , dotahovane, groovyBrowsePar, o0session, browsePanel, "poDatum", true, filtrKeysValues);
   if (poslAkt != null) {predmet = poslAkt.getPredmet();}
   return predmet;
  }

  Ohakt doctiPoslAkt(O6a o6a, O0Data dotahovane, GroovyBrowsePar groovyBrowsePar, O0Session o0session, Object browsePanel, String kritDatumAtrib, Boolean kritDatumMax, HashMap// filtrKeysValues) {
   Ohakt ohakt = null;
   if (o6a != null && o6a.getDkaNr() != null) {
    OhaktDao dao = (OhaktDao) AppContext.getDaoService("ohaktDao");
    if (dao != null) {
     ohakt = dao.getPoslAktivita(kritDatumAtrib, kritDatumMax, filtrKeysValues);
    }
   }
   return ohakt; 
  }