Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Propojení aktivit na objekty

Tato tabulka (OHAKT_OBJ_CFG) obsahuje seznam objektů, ke kterým lze pořizovat aktivity CRM přes obecnou vazební tabulku. Standardně jsou aktivity vázány na Obchodní vztah (resp. firmu). Pokud se požaduje možnost navazovat je i na další objekty (tabulky), je potřeba to definovat v tabulce OHAKT_OBJ_CFG (Propojení aktivit na objekty).

U tabulek, pro něž je povoleno propojení na aktivity, se v editačním programu v horní liště zobrazuje ikona Aktivity s podvolbami, které umožňují k záznamu pořídit novou aktivitu, připojit již existující aktivitu nebo prohlížet všechny aktivity navázané na záznam.

Při obráceném způsobu, tj. vytvoření propojení z Aktivit přes ikonu Propojení k obecným objektům , se z tabulky OHAKT_OBJ_CFG vybírá objekt, na který se má aktivita propojit.

Lze pořizovat tyto údaje:

  • Objekt - jméno objektu, nejčastěji tabulky, na který se má povolit propojení. Funguje pouze pro tabulky, jejichž primárním klíčem je idpk nebo obsahují alespoň logický atribut idpk, který může být formátu Long i Integer. Pokud má být objektem tabulka, lze jej vybrat z nabízeného seznamu, objektem je jméno entitní třídy (např. Okutv pro útvary nebo PpfHl pro došlé faktury), nikoliv fyzické jméno tabulky (OKUTV, PPF_HL).
  • Název objektu - slovní název objektu. V detailu lze přes toto pole vybírat objekt. Zobrazuje se v browse.
  • Vazba povolena - je-li zaškrtnuto, je propojení na objekt povoleno
  • Atribut pro popis - jméno atributu navázaného objektu, ze kterého se dočítá text pro Předmět propojení (vazby) při prohlížení propojení.
  • Klíč firmy - název klíče firmy v tabulce. Pokud obsahuje tabulka (objekt) číslo firmy, lze zde uvést název atributu, v němž je číslo firmy uloženo. Pokud není atribut s číslem firmy přímo na větě tabulky, ale až v navázané větě adresáře, musí název atributu začínat názvem vazby na adresář oddělený tečkou od názvu atributu čísla firmy (např. o6aByCisOdber.dkaNr pro Útvary (Okutv)). Tento atribut potom může být použit pro převzetí čísla firmy do zakládané aktivity. Nově zakládaná aktivita se tak může vázat nejen k objektu, ale současně i k firmě převzaté z objektu.
  • Přebírat firmu - je-li zaškrtnuto, je přebírání čísla firmy povoleno.