Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:orsoftopenblog [2014/02/13 07:24]
orsoftopen:orsoftopenblog [2014/02/13 06:24] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Blog Orsoft Open ======
 +
 +Tento [[http://​orsoftopen.blogspot.cz|vývojářský blog ]] je věnován informacím o nově vznikajícím IS Orsoft Open
 +
 +...aneb pohled pod vývojářskou pokličku.