Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:p0:p0_uvod [2019/11/13 10:48]
orsoftopen:p0:p0_uvod [2019/11/13 11:48] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Úvod - Finanční účetnictví =====
 +
 +
 +Volba umožňuje v závislosti na přidělených oprávněních prohlížet a měnit data ve finančním účetnictví.
 +
 +
 +Obecný vzhled a ovládání aplikace Orsoft Open je uveden zde: [[:​orsoftopen:​o0:​o0_ovladani|Vzhled a ovládání]]\\
 +
 +
 +Finanční účetnictví je rozděleno na práci s jednotlivými deníky, akce nad nimi, a další akce.
 +
 +
 +Základními volbami jsou:
 +
 +
 +    * [[:​orsoftopen:​p0:​rozpocet:​prozphl|Rozpočet]] - (pouze pro radnice)
 +    * Plán - (pouze pro radnice)
 +    * Objednávky a smlouvy - (pouze pro radnice, pro podniky v Logistika - Nákup ) - deník objednávek a smluv
 +    * Pohledávky - deník vydaných faktur
 +    * Závazky - deník došlých faktur
 +    * Platební kalendáře - deník platebních a splátkových kalendářů
 +    * Banka - deník bankovních dokladů
 +    * Pokladna - deník pokladních dokladů
 +    * Interní doklady - deník interních dokladů
 +
 +
 +Dalšími akcemi jsou:
 +
 +
 +    * Účetní knihy - účetní deník, hlavní knihy
 +    * Saldo - finanční i účetní
 +    * Uzávěrky - období, roční
 +    * Legislativní výkazy
 +    * Uživatelské výkazy (pouze podniky)
 +    * PAP - (pouze pro radnice) - Pomocný Analytický Přehled
 +    * Parametry - číselníky a konfigurace
 +    * Mimořádné akce