Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Úvod - Finanční účetnictví

Volba umožňuje v závislosti na přidělených oprávněních prohlížet a měnit data ve finančním účetnictví.

Obecný vzhled a ovládání aplikace Orsoft Open je uveden zde: Vzhled a ovládání

Finanční účetnictví je rozděleno na práci s jednotlivými deníky, akce nad nimi, a další akce.

Základními volbami jsou:

 • Rozpočet - (pouze pro radnice)
 • Plán - (pouze pro radnice)
 • Objednávky a smlouvy - (pouze pro radnice, pro podniky v Logistika - Nákup ) - deník objednávek a smluv
 • Pohledávky - deník vydaných faktur
 • Závazky - deník došlých faktur
 • Platební kalendáře - deník platebních a splátkových kalendářů
 • Banka - deník bankovních dokladů
 • Pokladna - deník pokladních dokladů
 • Interní doklady - deník interních dokladů

Dalšími akcemi jsou:

 • četní knihy - účetní deník, hlavní knihy
 • Saldo - finanční i účetní
 • Uzávěrky - období, roční
 • Legislativní výkazy
 • Uživatelské výkazy (pouze podniky)
 • PAP - (pouze pro radnice) - Pomocný Analytický Přehled
 • Parametry - číselníky a konfigurace
 • Mimořádné akce