Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Daňová rekapitulace

Daňová rekapitulace se vytváří dvojím způsobem:
- automaticky dle podle rozúčtování - posčítají se základy a daně podle sazby daně a zapíší se do rekapitulace
- nebo se přímo pořídí daňová rekapitulace (a to v případě, že se jedná o jednoduché rozúčtování - neprovádí se likvidace, která je po té zaúčtována do tabulky účetních položek.