Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:p0:splatkalendare [2017/10/17 09:41]
orsoftopen:p0:splatkalendare [2017/10/17 10:41] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Splátkové/​platební kalendáře ====== 
 +Tato volba slouží k evidenci, generování a editaci různých platebních a splátkových kalednářů i jiných opakovaných plateb.