Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Zaúčtování dokladu

Obrazovka se používá k pořízení účetních kontací ve všech denících Finančního účetnictví. V závislosti na nastavení parametrů „nositelé nákladů“ je pak třeba vyplnit odpovídající údaje. Při pořizování dochází ke kontrole existence účtů, útvarů, atd. na příslušné číselníky.

Pořizované údaje

Učet - číslo účtu, které se kontroluje na existenci v účtovém rozvrhu
Utvar - číslo útvaru, které se kontroluje na existenci v číselníku útvarů
Zakázka - číslo zakázky, která se kontroluje na číselník zakázek

Ostatní nositelé se dotahují podle informací uvedených u účtu v účtovém rozvrhu.
Při pořizování probíhá kontrola na celkovou částku dokladu. Doklad musí být zúčtován do nuly.
Pro zaúčtování se uvádí obnos v tuzemské i cizí měně.

Údaje pro DPH

Datum DPH - pro daňové účty se vyplňuje datum uskutečněného zdanitelného plnění.
Daňová skupina - daňová skupina se rovněž uvádí u účtů, které mají označení „D“ nebo „Z“ v účtovém rozvrhu.

Ikony v záhlaví účetních řádků

Zaúčtovat - provede zaúčtování dokladu
Stornovat - provede storno řádku dokladu