Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Závazky

V této volbě se zpracovávají vešekeré závazky v systému. Evidují se zde došlé faktury, dále je umožněn jejich tisk do přehledů, párování s platbami, placení, přehledy salda za firmu a další možnosti. Podklapitolou závazků je evidence příkazů k úhradě, ddsouhlasení závazků s dodavateli a evidence splátkových kalendářů k došlým fakturám. Pro podnikové zákazníky je přístupná volba Likvidace, v níž dochází k likvidaci materiálových faktur s příslušnými skladovými pohyby.