Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Konfigurace připojení k databázi - soubor hibernate.properties

Textový parametrický soubor hibernate.properties definuje připojení aplikace Orsoft Open či OR-SYSTEM Open k databázi. Soubor je umístněn na serveru v adresáři „opensrv/data.x/cfg“.

Standardní obsah pro MS SQL Server

hibernate.dialect=cz.ortex.model.util.OrtexSQLServerDialect
hibernate.connection.driver_class=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
hibernate.connection.url=jdbc:p6spy:sqlserver://krepela;databaseName=Orsoft
hibernate.connection.username=orsadmis
hibernate.connection.password=heslo

Standardní obsah pro Oracle

hibernate.dialect=cz.ortex.model.util.OrtexOracle10gDialect
hibernate.connection.driver_class=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
hibernate.connection.url=jdbc:p6spy:oracle:thin:@ortexf:1521:ortexf
hibernate.connection.username=orsoft
hibernate.connection.password=heslo

Popis jednotlivých parametrů

Hodnoty parametrů hibernate.dialect a hibernate.connection.driver_class zavisí na typu databáze, ke které je třeba se připojit.

Parametry hibernate.connection.username a hibernate.connection.password určují uživatelské jméno a heslo pro přístup do databáze.

Důležitým parametrem je hibernate.connection.url. Obsah závisí na použité databázi, viz dokumentace pro SQL Server nebo pro Oracle. Tento parametr je doplněn o použití P6Sspy .

Další možné parametry

Další parametry jsou nepovinné. Používají se v případně potřeby.

  • hibernate.ors.idxdbs=idxtablespace - určuje, že indexy se budou vytvářet do zvoleného tablespace. Parametr je určený pouze pro Oracle.
  • hibernate.ors.fk_indexes=disable - potlačí se vytváření indexů pro foreign key.
  • hibernate.ors.nls_indexes=disable - potlačí se vytváření NLS indexů.
  • hibernate.ors.nls_indexes.ortex=disable - potlačí se vytváření NLS indexů pouze pro tabulky ze skupiny ORTEX.
  • hibernate.ors.nls_indexes.orcz=disable - potlačí se vytváření NLS indexů pouze pro tabulky ze skupiny OR-CZ.
  • hibernate.ors.schemaUpdate.auto=disable - potlačí automatické provádění kontroly DB schematu.
  • hibernate.ors.schemaUpdate.auto.package=cz.ortex. - povolí automatické provádění kontroly DB schematu pouze pro vybrané tabulky. Výběr je dán balíčkem. Pro hodnotu „cz.ortex.“ se budou automaticky konvertovat tabulky ze skupiny ORTEX, ostatní ne.