Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Cestovní příkazy - verze 20.1

AKTUALIZACE ze dne 30.3.2020

Opraveno:
- oprava formulářů tuzemských cestovních příkazů - upraven formát obnosů z formátu s měnou na formát bez měny (v případě nečeského serveru, např. anglického, přebíralo měnu z něj, např. dolar, namísto koruny)

AKTUALIZACE ze dne 24.2.2020

Opraveno:
- přepracovány výstupy Optimalizace silniční daně (sestava i výstup Excel) a doplněny do nich chybějící cesty ze zahraničních CP
- opravena kontrola datumu a času příjezdu - nekontroloval se čas - mohl být stejný jako datum odjezdu
- při zadání datumu ostatních výdajů kontrola na existenci vět v průběhu cesty - musí tento výdaj spadnout do průběhu cesty OD-DO

Změna v číslování CP

Byla změněna logika číslování dokladů, neboť se číslo dokladu generovalo s rokem podle aktuálního „orsoftového“ datumu, což bylo problematické na začátku nového roku, kdy bylo ještě třeba pořídit CP z minulého roku. Pokud se nepřepnulo „orsoftové“ datum, tak se pořídil CP již s novým číslem roku. Proto se nově CP číslují až po vyplnění konce pracovní cesty podle roku v datumu konce cesty.

AKTUALIZACE ze dne 17.2.2020

Novinky:
- do voleb Kontrol tuzemských i zahraničních CP doplněn nový tisk kontroly zaúčtování cestovního příkazu - po kliknutí na ikonu „Kontrola zaúčtování CP“ - platí v případě, že v CP účtujete
Opraveno:
- oprava záloh - nešlo zaúčtovat CP se zálohou, protože rozúčtování bylo záporná záloha a do celkového obnosu PidHl se brala kladně oprava záloh - opět se budou brát kladně
- oprava chyby v kontrole zahraničních CP - test na vlastní číslo z konfigu

AKTUALIZACE ze dne 3.2.2020

Opravy:
- nešlo zadat tuzemskou zálohu před pracovní cestou - opraveno

AKTUALIZACE ze dne 20.1.2020

Novinky:
- hlídání pořízení CP - pokud se nenajde v ODDR DŘ pro dokladovou řadu z konfigurace CP (tuz. i zahr.) nebo se najde a není určena pro podsystém C,c, tak to nedovolí pořizovat.
Opraveno:
- pro číslování CP podle DŘ se chybně brala z konfigurace DŘ pro zahraniční - opraveno
- oprava kontroly datumu u pořízení záloh - nešlo zadat mimořádnou zálohu v průběhu cesty, nyní se hlídá jen běžná záloha před cestou tak, aby datum bylo ⇐ počátku cesty - mimořádné zálohy musí být v období počátku a konce pracovní cesty

Kompletní verze 20.1

Kompletní verze ke dni 1.1.2020

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VERZI 20.1

Kompletní verze Orsoftu Open - Cestovní příkazy bude k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 19.1 podsystému Cestovní příkazy.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

Upozornění: Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, je potřeba nejdříve nainstalovat a spustit Orsoft Open. Při prvním spuštění serveru Orsoftu Open se provede automaticky kontrola DB schematu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám. Poté můžete instalovat Orsoft a v něm provést veškeré konverze a nastavení dle změnových listů.

3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1 Cestovní příkazy

Změny probíhají v podsystému kontinuálně.