Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:c0_szm_201 [2020/02/14 11:57]
orsoftopen:szm:c0_szm_201 [2020/02/25 06:56] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Cestovní příkazy - verze 20.1 ======
  
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 24.2.2020 =====
 +
 +
 +Opraveno:\\
 +- přepracovány výstupy Optimalizace silniční daně (sestava i výstup Excel) a doplněny do nich chybějící cesty ze zahraničních CP\\
 +- opravena kontrola datumu a času příjezdu - nekontroloval se čas - mohl být stejný jako datum odjezdu\\
 +- při zadání datumu ostatních výdajů kontrola na existenci vět v průběhu cesty - musí tento výdaj spadnout do průběhu cesty OD-DO\\
 +
 +__**Změna v číslování CP**__
 +
 +Byla změněna logika číslování dokladů, neboť se číslo dokladu generovalo s rokem podle aktuálního „orsoftového“ datumu, což bylo problematické na začátku nového roku, kdy bylo ještě třeba pořídit CP z minulého roku. Pokud se nepřepnulo „orsoftové“ datum, tak se pořídil CP již s novým číslem roku. 
 +Proto se nově CP číslují až po vyplnění konce pracovní cesty podle roku v datumu konce cesty.
 +
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 17.2.2020 =====
 +
 +Novinky:\\
 +- do voleb Kontrol tuzemských i zahraničních CP doplněn nový tisk kontroly zaúčtování cestovního příkazu - po kliknutí na ikonu "​Kontrola zaúčtování CP" - platí v případě, že v CP účtujete\\
 +Opraveno:\\
 +- oprava záloh - nešlo zaúčtovat CP se zálohou, protože rozúčtování bylo záporná záloha a do celkového obnosu PidHl se brala kladně oprava záloh - opět se budou  brát kladně\\
 +- oprava chyby v kontrole zahraničních CP - test na vlastní číslo z konfigu\\
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 3.2.2020 =====
 +
 +Opravy:\\
 +- nešlo zadat tuzemskou zálohu před pracovní cestou - opraveno\\
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 20.1.2020 =====
 +
 +
 +Novinky:\\
 +- hlídání pořízení CP - pokud se nenajde v ODDR DŘ pro dokladovou řadu z konfigurace CP (tuz. i zahr.) nebo se najde a není určena pro podsystém C,c, tak to nedovolí pořizovat.\\
 +Opraveno:\\
 +- pro číslování CP podle DŘ se chybně brala z konfigurace DŘ pro zahraniční - opraveno\\
 +- oprava kontroly datumu ​ u pořízení záloh - nešlo zadat mimořádnou zálohu v průběhu cesty, nyní se hlídá jen běžná záloha před cestou tak, aby datum bylo <= počátku cesty
 +- mimořádné zálohy musí být v období počátku a konce pracovní cesty  ​
 +
 +
 +====== Kompletní verze 20.1 ======
 +
 +
 +Kompletní verze ke dni 1.1.2020
 +
 +
 +===== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VERZI 20.1 =====
 +
 +
 +Kompletní verze Orsoftu Open - Cestovní příkazy bude k dispozici v klientské zóně na [[http://​www.ortex.cz|www.ortex.cz]]. Lze ji nainstalovat na verzi 19.1 podsystému Cestovní příkazy.
 +
 +
 +===== 2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ =====
 +
 +
 +Upozornění:​ Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, je potřeba **nejdříve nainstalovat a spustit Orsoft Open**. Při prvním spuštění serveru Orsoftu Open se provede automaticky kontrola DB schematu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám. **Poté můžete instalovat Orsoft** a v něm provést veškeré konverze a nastavení dle změnových listů.
 +
 +===== 3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK =====
 +
 +==== 3.1 Cestovní příkazy ====
 +
 +Změny probíhají v podsystému kontinuálně.