Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Cestovní příkazy - verze 22.1

AKTUALIZACE ze dne 31.12.2022

Legislativní změna:

Úprava
- číselník tuzemského stravného (změny pro rok 2023 podle vyhlášky 467/2022 Sb.)
- číselník základních náhrad (změny pro rok 2023 podle vyhlášky 467/2022 Sb.)
- číselník průměrných cen pohonných hmot (změny pro rok 2023 podle vyhlášky 467/2022 Sb.)

AKTUALIZACE ze dne 24.12.2022

Úprava
- v případě použití služebního auta nelze zadávat ujeté km - ty se zadávají jen u vlastních aut.

AKTUALIZACE ze dne 17.12.2022

Legislativní změna:

Úprava
- číselník zahraničního stravného (změny pro rok 2023 podle vyhlášky 401/2022 Sb.)

Oprava
- oprava zaúčtování při několika různých cizích měnách a různých typech úhrady (hotově, kartou)

AKTUALIZACE ze dne 25.11.2022

Úprava
- v případě vazby na pokladnu lze nově editovat číslo dokladu z pokladny

Opravy
- kontrola datumu pro vracení zálohy také pro typ zálohy „C“
- u běžné zálohy při změně datumu zálohy také změna kurzu

AKTUALIZACE ze dne 11.11.2022

Oprava
- oprava výpočtu stravného - pouze přes aplikaci OpenWeb v případě hromadného CP

AKTUALIZACE ze dne 21.10.2022

Úpravy
- umožněna možnost pořízení SPZ i pro služební auto
- duplikace průběhu cesty v rámci duplikace hlavičky CP - dle parametru v konfiguraci

AKTUALIZACE ze dne 14.10.2022

Oprava
- generování doplatku CP na pokladně

AKTUALIZACE ze dne 7.10.2022

Opravy
- umožněn přepis datumu konce zahr.CP podle skutečného průběhu cest pokud je konec pozdější než na hlavičce
- zamezení zrušení zálohy, když má vyplňené číslo pokladního dokladu

AKTUALIZACE ze dne 26.8.2022

Legislativní změna:

Oprava
- číselník základních náhrad (průměrné ceny pohonných hmot) – benzín N98
- číselník stravného - náhrady za stravu
Jde o opravy s automatickým dohráním po instalaci verze, reakce na vyhl.237/2022 Sb.

AKTUALIZACE ze dne 12.8 2022

Opravy:
- předěláno, aby se spočítaly náhrady za vlastní vozidlo i když je označení AUV na jiném než 1.řádku na hlavičce

AKTUALIZACE ze dne 1.7.2022

Legislativní změna:

Oprava číselníku základních náhrad (průměrné ceny pohonných hmot) – benzín N95 a nafta (vyhl.116/2022) - s automatickým dohráním po instalaci verze

AKTUALIZACE ze dne 24.6 2022

Opravy:
- tisk zahraničního cestovního příkazu - v části zálohy se nesprávně tiskly i vratky záloh na pokladně, opraveno
- zaúčtování zahraničního cestovního příkazu - v případě plateb kartou mohlo dojít k chybě při účtování (chybný příznak exportu do F), opraveno

AKTUALIZACE ze dne 15.4.2022

Legislativní změna:

Oprava číselníku základních náhrad – elektromobily (vyhl.47/2022) -s automatickým dohráním po instalaci verze

KOMPLETNÍ VERZE 22.1

Kompletní verze ze dne 4.1.2022

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VERZI 22.1

Kompletní verze Orsoftu Open - Cestovní příkazy je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 21.1 podsystému Cestovní příkazy.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

Upozornění: Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, je potřeba nejdříve nainstalovat a spustit Orsoft Open. Při prvním spuštění serveru Orsoftu Open se provede automaticky kontrola DB schematu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám. Poté můžete instalovat Orsofta v něm provést veškeré konverze a nastavení dle změnových listů.

3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1 Cestovní příkazy

Rádi bychom zde zmínili dvě věci, týkající se verze 22.1:

- připravená konverze cestovních příkazů z CP Orsoft do CP Open

- připravené automaticky obnovované číselníky cestovních náhrad pro legislativu roku 2022 (pokud se neprovedlo po 1.1.2022 ještě na verzi 21.1)

Změny probíhají v podsystému kontinuálně, viz též Aktualizace v Seznam změn - Cestovní příkazy- verze 21.1.