Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:d0_szm_131 [2013/07/02 10:52]
orsoftopen:szm:d0_szm_131 [2013/07/02 09:52] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Řízení LZ - verze 13.1 ======
 +
 +====== 1. Elektronické dokumenty v Orsoft Open – Ukládání naskenovaných certifikátů ve formátu JPG ======
 +
 +
 +Pro to, aby ukládání elektronických dokumentů fungovalo, je potřeba nastavit Orsoft 13.1
 +
 +
 +===== 1.1. Nastavení Orsoftu 13.1 =====
 +
 +
 +    * Zkontrolujte,​ že máte v Číselníku druhů dokumentů (volba o15efa) druh „OZ_JPG“. V případě, že se v číselníku požadovaný druh nevyskytuje,​ doplňte jej ze vzorů.
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​szm:​d0_szm001.png?​900}}
 +
 +
 +    * Doplňte vzory workflow ze vzorové kopie (volba 1w5aqd)
 +
 +
 +    * Ve volbě 15fba zkopírujte pomocí F5 systémové předlohy wf, tím se připraví pro používání
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​szm:​d0_szm002.png?​800}}
 +
 +
 +Stiskem F5 zkopírujte první větu (typ OFWELDOC_NOVY)
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​szm:​d0_szm003.png?​800}}
 +
 +
 +a větu druhou (typ OFWELDOC_ZOBRAZ)
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​szm:​d0_szm004.png?​800}}
 +
 +
 +Nyní se postavte na Vámi vytvořené kopie a stiskněte F8, tím jsou pracovní postupy připraveny k použití.
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​szm:​d0_szm005.png?​800}}
 +
 +
 +===== 1.2. Nastavení Orsoft Open =====
 +
 +
 +V menu Administrace ​ (volba vyd) je potřeba nastavit dobu čekání na odezvu v sekundách. Standardně lze nastavit 5s.
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​szm:​d0_szm006.png?​600}}
 +
 +
 +===== 1.3. Spuštění programu automat =====
 +
 +
 +Dávkově spusťte program automat. Tento program běží do nekonečna a každou vteřinu se dívá, jestli není v tabulce ofwo nový požadavek na uložení elektronického dokumentu a když ano, tak požadavek zpracuje. Jelikož program nikdy nekončí, ukončení lze vynutit nahráním souboru s názvem "​oautomat.end"​ do datového adresáře - program pak do 10 vteřin skončí. V případě, že restartujete server, je potřeba opětovně program automat spustit.
 +
 +
 +===== 1.4. Postup uložení elektronického dokumentu v Orsoft Open =====
 +
 +
 +    * V menu Řízení LZ (volba bc) vyberte plán a stiskněte tlačítko „Přehled výstupu. „
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​szm:​d0_szm007.png?​600}}
 +
 +
 +    * Program otevře okno „Přehled školení podle návrhu na zvyšování kvalifikace“,​ stiskem tlačítka „Certifikát“ spustíte akci uložení/​zobrazení elektronického dokumentu
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​szm:​d0_szm008.png?​800}}
 +
 +
 +====== 2. Kvalifikační list ======
 +
 +
 +    * Všechny změny údajů jsou nyní přístupné po stisknutí tlačítka opravit.
 +    * Rozměry komponent detailu se nyní automaticky mění v závislosti na velikosti okna.
 +    * Nově lze měnit kritéria hodnocení zaměstnance. Kritéria hodnocení jsou rozdělena do tří skupin (zaměstnanec-dělník,​ THP, zaměstnanec ve zkušební době)
 +    * Optimalizace rychlosti zakládání cyklu hodnocení (ikona zámku) a rychlosti načítání dotahovaných dat detailu
 +    * Při zakládání cyklu hodnocení (ikona zámku) se nyní nejprve zobrazí dialog pro výběr osob, kterým mají být založena nová hodnocení.
 +    * Číselník činností/​kompetencí byl zjednodušen. Obsah číselníku se již nedělí na 4 skupiny (obecné činnosti, obecné kompetence, osobnostní činnosti, osobnostní kompetence),​ ale pouze na 2 (činnosti, kompetence).