Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Řízení LZ - verze 13.1

1. Elektronické dokumenty v Orsoft Open – Ukládání naskenovaných certifikátů ve formátu JPG

Pro to, aby ukládání elektronických dokumentů fungovalo, je potřeba nastavit Orsoft 13.1

1.1. Nastavení Orsoftu 13.1

 • Zkontrolujte, že máte v Číselníku druhů dokumentů (volba o15efa) druh „OZ_JPG“. V případě, že se v číselníku požadovaný druh nevyskytuje, doplňte jej ze vzorů.

 • Doplňte vzory workflow ze vzorové kopie (volba 1w5aqd)
 • Ve volbě 15fba zkopírujte pomocí F5 systémové předlohy wf, tím se připraví pro používání

Stiskem F5 zkopírujte první větu (typ OFWELDOC_NOVY)

a větu druhou (typ OFWELDOC_ZOBRAZ)

Nyní se postavte na Vámi vytvořené kopie a stiskněte F8, tím jsou pracovní postupy připraveny k použití.

1.2. Nastavení Orsoft Open

V menu Administrace (volba vyd) je potřeba nastavit dobu čekání na odezvu v sekundách. Standardně lze nastavit 5s.

1.3. Spuštění programu automat

Dávkově spusťte program automat. Tento program běží do nekonečna a každou vteřinu se dívá, jestli není v tabulce ofwo nový požadavek na uložení elektronického dokumentu a když ano, tak požadavek zpracuje. Jelikož program nikdy nekončí, ukončení lze vynutit nahráním souboru s názvem „oautomat.end“ do datového adresáře - program pak do 10 vteřin skončí. V případě, že restartujete server, je potřeba opětovně program automat spustit.

1.4. Postup uložení elektronického dokumentu v Orsoft Open

 • V menu Řízení LZ (volba bc) vyberte plán a stiskněte tlačítko „Přehled výstupu. „

 • Program otevře okno „Přehled školení podle návrhu na zvyšování kvalifikace“, stiskem tlačítka „Certifikát“ spustíte akci uložení/zobrazení elektronického dokumentu

2. Kvalifikační list

 • Všechny změny údajů jsou nyní přístupné po stisknutí tlačítka opravit.
 • Rozměry komponent detailu se nyní automaticky mění v závislosti na velikosti okna.
 • Nově lze měnit kritéria hodnocení zaměstnance. Kritéria hodnocení jsou rozdělena do tří skupin (zaměstnanec-dělník, THP, zaměstnanec ve zkušební době)
 • Optimalizace rychlosti zakládání cyklu hodnocení (ikona zámku) a rychlosti načítání dotahovaných dat detailu
 • Při zakládání cyklu hodnocení (ikona zámku) se nyní nejprve zobrazí dialog pro výběr osob, kterým mají být založena nová hodnocení.
 • Číselník činností/kompetencí byl zjednodušen. Obsah číselníku se již nedělí na 4 skupiny (obecné činnosti, obecné kompetence, osobnostní činnosti, osobnostní kompetence), ale pouze na 2 (činnosti, kompetence).