Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Personalistika - verze 16.1

AKTUALIZACE - 9.3.2016

1. Řízení LZ

1.1 Školení

Byla provedena následující změna u opakujících se školení.

Pokud účastník školení neabsolvoval nebo nebyl přítomen, je opraveno přiřazení tohoto účastníka na další školení. Před opravou docházelo k umístění účastníka na nejbližší školení bez ohledu na odbornou způsobilost daného školení. Nově se účastník převede na nejbližší školení, u kterého se shoduje název a klíč odborné způsobilosti s původním školením. Před převedením se zobrazuje dotaz, zda účastníky převést a výpis těchto účastníků. Pokud bylo mnoho záznamů, zobrazovalo se okno bez možnosti rolování a nebylo možno dotaz potvrdit. Nyní upraveno tak, že dotaz se zobrazuje v jiném typu okna a seznam zaměstnanců, kteří budou přesunuti na následující školení, se zobrazí až po stisku tlačítka Podrobnosti.

Pro účastníky, kteří absolvovali, se generování následného školení zatím nemění.

KOMPLETNÍ VERZE

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1. Základní informace o verzi

Verze 16.1.0 podsystému je kompletní verze a zahrnuje změny od poslední kompletní distribuční verze 15.2.0.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

2.1. Nutné akce před instalací verze 16.1.0

Tato verze nevyžaduje žádné zvláštní akce před její instalací. Doporučujeme provést zálohu souborů, minimálně těch, u kterých dochází ke změnám v datech.

2.2. Informace o instalaci verze 16.1.0

Tato verze se instaluje standardně přes verzi 15.2.0 či 15.1.0 a vyšší. Instalace se provádí standardním způsobem dle hardwarové platformy.

2.3. Nutné akce po instalaci verze 16.1.0

Tato verze nevyžaduje žádné zvláštní akce po instalaci.

3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN A OPRAV

3.1 Personalistika

3.1.1 Doplnění do Organizační struktury

Pokud dojde ke změně v zařazení zaměstnance v kmenových datech, lze tuto změnu automaticky doplnit do Organizační struktury. Volbu naleznete na záložce Identifikace občana v menu Další nabídka - Doplnění do Organizační struktury.

3.1.2 Pracovní funkce

Pokud využíváte tabulku z kmenových dat OSFUNKCE ( Pracovní funkce) a zároveň v ŘLZ plníte pracovní funkce (Tabulka D1CISELN číselník Dp1fun), doporučujeme aktualizovat pracovní funkce v tabulce OSFUNKCE. Nově se zde automaticky každá úprava zapíše i do tabulky D1CISELN, takže není potřeba provádět aktualizaci Pracovní funkce na 2 místech.

3.1.3 Informace o zaměstnanci

Na záložce Pracovněprávní vztahy, v Další nabídce přibyla volba Přehled zaměstnance v ŘLZ. Tato volba umožní sledovat informace o konkrétním zaměstnanci zadané v Řízení LZ. Jedná se o informace o naplánovaném školení, lékařské péči. odborné způsobilosti, apod.

3.1.4 Platové tarify a zaručená mzda

Od 1.1.2016 dochází ke zvýšení minimální mzdy, zaručené mzdy a změně platových tabulek. Ve volbě Mimořádné akce - Importy dat přibyla volba Import platových tarifů a Import zaručené mzdy pro rok 2016. Tyto volby pusťte až po mzdové uzávěrce za prosinec!

3.2 Řízení LZ

3.2.1 Školení

Při neabsolvování nebo neúčasti zaměstnance na školení se nově při změně stavu z „Nesplněno“ na „Splněno“ v programu zobrazí dotaz, zda účastníci, kteří neabsolvovali nebo se neúčastnili školení, se mají přesunout na nejbližší stejné školení. Pokud se takové školení nenajde, tak se podle periody založí nové.

3.2.2 Kvalifikační list zaměstnance

Do dotahovaných dat bylo přidáno bodové hodnocení. Nově můžete vytvořit browse s bodovým hodnocením zaměstnanců. Není definováno v systémových pohledech, ale lze použít pro uživatelský.

3.2.3 Přehledy

3.2.3.1 Mzdová a časová rekapitulace

Mzdovou a časovou rekapitulaci lze nově sledovat i za osobní čísla. K tomu je potřeba konverze tabulky TABI a měsíční promítání obratů ve Mzdách. Po instalaci verze 16.1.0 se konverze provede automaticky.

3.2.3.2 Definice nových přehledů

Do voleb Náhradní volno nebo Přesčasy byla přidána možnost nastavení tabulky paramentů, která se používá pro filtrování vět v těchto volbách. Díky této vlastnosti lze vytvořit jakýkoliv jiný přehled např. Přehled o platu a to následujícím způsobem:

1. Vytvořím si nové menu

Přehledy (pravé tlačítko) – úprava vzhledu pro uživatele.

Přehledy (pravé tlačítko) – vytvořit program.

Vlastnosti úlohy vyplním tímto způsobem:

Název – libovolný text např. Plat

Program – musí být zadáno: cz.ortex.gui.t0.prehledy.TnahradniVolnoSubMdiWindow

Parametry1 – libovolný text, maximálně 8 znaků.

d4_szm161_1.png}}

Přehledy (pravé tlačítko) – běžná práce.

2. Konfigurace tabulky parametrů.

Po spuštění výše nadefinované volby si nakonfiguruji tabulku parametrů např. takto:

Tímto způsobem lze definovat libovolné přehledy.