Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:d0_szm_161 [2016/03/09 12:51]
orsoftopen:szm:d0_szm_161 [2016/03/09 13:51] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Personalistika - verze 16.1 ======
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE - 9.3.2016 =====
 +
 +
 +==== 1. Řízení LZ ====
 +
 +
 +=== 1.1 Školení ===
 +
 +
 +Byla provedena následující změna u **opakujících** se školení.
 +
 +
 +Pokud účastník školení neabsolvoval nebo nebyl přítomen, je opraveno přiřazení tohoto účastníka na další školení. Před opravou docházelo k umístění účastníka na nejbližší školení bez ohledu na odbornou způsobilost daného školení. Nově se účastník převede na nejbližší školení, u kterého se shoduje název a klíč odborné způsobilosti s původním školením. Před převedením se zobrazuje dotaz, zda účastníky převést a výpis těchto účastníků. Pokud bylo mnoho záznamů, zobrazovalo se okno bez možnosti rolování a nebylo možno dotaz potvrdit. Nyní upraveno tak, že dotaz se zobrazuje v jiném typu okna a seznam zaměstnanců,​ kteří budou přesunuti na následující školení, se zobrazí až po stisku tlačítka Podrobnosti.
 +
 +
 +Pro účastníky,​ kteří absolvovali,​ se generování následného školení zatím nemění.
 +
 +
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +
 +==== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ====
 +
 +
 +=== 1.1. Základní informace o verzi ===
 +
 +
 +Verze 16.1.0 podsystému je kompletní verze a zahrnuje změny od poslední kompletní distribuční verze 15.2.0.
 +
 +
 +==== 2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ ====
 +
 +
 +=== 2.1. Nutné akce před instalací verze 16.1.0 ===
 +
 +
 +Tato verze nevyžaduje žádné zvláštní akce před její instalací. Doporučujeme provést zálohu souborů, minimálně těch, u kterých dochází ke změnám v datech.
 +
 +
 +=== 2.2. Informace o instalaci verze 16.1.0 ===
 +
 +
 +Tato verze se instaluje standardně přes verzi 15.2.0 či 15.1.0 a vyšší. Instalace se provádí standardním způsobem dle hardwarové platformy.
 +
 +
 +=== 2.3. Nutné akce po instalaci verze 16.1.0 ===
 +
 +
 +Tato verze nevyžaduje žádné zvláštní akce po instalaci.
 +
 +
 +==== 3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN A OPRAV ====
 +
 +
 +=== 3.1 Personalistika ===
 +
 +
 +== 3.1.1 Doplnění do Organizační struktury ==
 +
 +
 +Pokud dojde ke změně v zařazení zaměstnance v kmenových datech, lze tuto změnu automaticky doplnit do Organizační struktury. Volbu naleznete na záložce Identifikace občana v menu Další nabídka - Doplnění do Organizační struktury.
 +
 +
 +== 3.1.2 Pracovní funkce ==
 +
 +
 +Pokud využíváte tabulku z kmenových dat OSFUNKCE ( Pracovní funkce) a zároveň v ŘLZ plníte pracovní funkce (Tabulka D1CISELN číselník Dp1fun), doporučujeme aktualizovat pracovní funkce v tabulce OSFUNKCE. Nově se zde automaticky každá úprava zapíše i do tabulky D1CISELN, takže není potřeba provádět aktualizaci Pracovní funkce na 2 místech.
 +
 +
 +== 3.1.3 Informace o zaměstnanci ==
 +
 +
 +Na záložce Pracovněprávní vztahy, v Další nabídce přibyla volba Přehled zaměstnance v ŘLZ. Tato volba umožní sledovat informace o konkrétním zaměstnanci zadané v Řízení LZ. Jedná se o informace o naplánovaném školení, lékařské péči. odborné způsobilosti,​ apod.
 +
 +
 +== 3.1.4 Platové tarify a zaručená mzda ==
 +
 +
 +Od 1.1.2016 dochází ke zvýšení minimální mzdy, zaručené mzdy a změně platových tabulek. Ve volbě Mimořádné akce - Importy dat přibyla volba Import platových tarifů a Import zaručené mzdy pro rok 2016. Tyto volby pusťte až po mzdové uzávěrce za prosinec!
 +
 +
 +=== 3.2 Řízení LZ ===
 +
 +
 +== 3.2.1 Školení ==
 +
 +
 +Při neabsolvování nebo neúčasti zaměstnance na školení se nově při změně stavu z "​Nesplněno"​ na "​Splněno"​ v programu zobrazí dotaz, zda účastníci,​ kteří neabsolvovali nebo se neúčastnili školení, se mají přesunout na nejbližší stejné školení. Pokud se takové školení nenajde, tak se podle periody založí nové.
 +
 +
 +== 3.2.2 Kvalifikační list zaměstnance ==
 +
 +
 +Do dotahovaných dat bylo přidáno bodové hodnocení. Nově můžete vytvořit browse s bodovým hodnocením zaměstnanců. Není definováno v systémových pohledech, ale lze použít pro uživatelský.
 +
 +
 +== 3.2.3 Přehledy ==
 +
 +
 +**3.2.3.1 Mzdová a časová rekapitulace** ​
 +
 +
 +Mzdovou a časovou rekapitulaci lze nově sledovat i za osobní čísla. K tomu je potřeba konverze tabulky TABI a měsíční promítání obratů ve Mzdách. Po instalaci verze 16.1.0 se konverze provede automaticky.
 +
 +
 +**3.2.3.2 Definice nových přehledů** ​
 +
 +
 +Do voleb Náhradní volno nebo Přesčasy byla přidána možnost nastavení tabulky paramentů, která se používá pro filtrování vět v těchto volbách. Díky této vlastnosti lze vytvořit jakýkoliv jiný přehled např. Přehled o platu a to následujícím způsobem:
 +
 +
 +**1. Vytvořím si nové menu** ​
 +
 +
 +Přehledy (pravé tlačítko) – úprava vzhledu pro uživatele.
 +
 +
 +Přehledy (pravé tlačítko) – vytvořit program.
 +
 +
 +Vlastnosti úlohy vyplním tímto způsobem:
 +
 +
 +Název – libovolný text např. Plat
 +
 +
 +Program – musí být zadáno: cz.ortex.gui.t0.prehledy.TnahradniVolnoSubMdiWindow
 +
 +
 +Parametry1 – libovolný text, maximálně 8 znaků.
 +
 +
 +[[{{:​orsoftopen:​d4:​szm:​d4_szm161_1.png}}]] ​
 +
 +
 +Přehledy (pravé tlačítko) – běžná práce.
 +
 +
 +**2. Konfigurace tabulky parametrů.** ​
 +
 +
 +Po spuštění výše nadefinované volby si nakonfiguruji tabulku parametrů např. takto:
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​d4:​szm:​d4_szm161_2.png}}
 +
 +
 +Tímto způsobem lze definovat libovolné přehledy.