Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:d0_szm_171 [2018/01/30 13:10]
orsoftopen:szm:d0_szm_171 [2018/01/30 14:10] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Personalistika - verze 17.1 ======
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 30.6.2017 ======
 +
 +Pro zamykání hodnocení [[orsoftopen:​d4:​pracovnifunkce:​d4fncoverenisub|kvalifikačních listů]] byla rozšířena obrazovka na [[orsoftopen:​d4:​pracovnifunkce:​d4fnczamekwizard|parametry zamykání]]. Nově může zamykání hodnocení provádět jeden nadřízený za všechny hodnotitele najednou.
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 21.4.2017 ======
 +
 +V [[orsoftopen:​d0:​zamestnanci|aktualizaci údajů o zaměstnanci]] jsou filtry Vše / Ve stavu (čtyřlístky),​ které si nově pamatují poslední použitý stav (pro každého uživatele).
 +
 +V browsech [[orsoftopen:​d0:​zamestnanci|údajů o zaměstnanci]] přibyl nově sloupec //Stav//, ve kterém je vidět hvězdička pro zaměstnance,​ kteří nejsou ve stavu (pokud tito zaměstnanci jsou v browse vidět, tedy v případě použití filtru Vše).
 +
 +V [[orsoftopen:​orsoftopen:​d0:​cfg:​d0cfg_akt|konfiguraci Personalistiky]] lze nastavit jednodušší typ filtru "Ve stavu"​. Nastavení tohoto filtru může být výhodnější pro zákazníky,​ kteří mají hodně velká data a stávající filtr je u nich pomalý.
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 24.3.2017 ======
 +
 +Volba [[orsoftopen:​d4:​zamec:​d0ppv|Informace o zaměstnanci]] (v menu Řízení lidských zdrojů) byla rozšířena. Rozšíření se týká pouze zákazníků,​ kteří už přešli na nové lidské zdroje. Byly doplněny údaje na záložku Základní údaje a byla přidána nová záložka [[orsoftopen:​d1:​pracovnifunkce:​d1fnpracfce|Charakteristika dle funkce]].
 +Pozor! Nově se v této volbě zhodnocuje [[orsoftopen:​d0:​d0mzd_filtry|filtr dle zpracovatele a mistra]] stejně jako je tomu v jiných volbách nových LZ.
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 10.3.2017 ======
 +
 +Došlo k optimalizaci filtru Zaměstnanci ve stavu - Pouze platné věty (ikona čtyřlístek zeleno-oranžová). Jedná se o filtr u tabulek, kde lze zadávat u jednotlivých vět platnost např. D0TRV.
 + 
 +Dále bylo sjednoceno pořadí filtrů. Nově jsou u všech tabulek filtry v pořadí 1. Všechny věty, 2. Zaměstnanec ve stavu a 3. Zaměstnanec ve stavu - Platná věta.
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 3.2.2017 ======
 +
 +V aktualizaci [[orsoftopen:​d0:​d0ido|identifikace občana]] lze upravovat příznak Aktivní. Dříve byl tento příznak přístupný pouze v aktualizaci [[orsoftopen:​o0:​admin:​osoby|osob]].
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 27.1.2017 ======
 +
 +V aktualizaci [[orsoftopen:​d0:​d0doklad|dokladů]] lze zadat stát, který doklad vydal. Tato hodnota je důležitá pro daňové nerezidenty v případě, že mají doklad totožnosti z jiného státu, než ve kterém mají občanství (např. běženci). Tento stát se pak tiskne na formuláři //​Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - příloha č.2//.
 +
 +
 +====== KOMPLETNÍ VERZE ======
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 15.12.2016
 +
 +
 +===== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE =====
 +
 +
 +Kompletní verze Orsoftu Open - Personalistika je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 16.1 podsystému Personalistika.
 +
 +===== 2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ =====
 +
 +
 +
 +1) Upozornění:​ Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, je potřeba nejdříve nainstalovat Orsoft a provést v něm veškeré konverze a nastavení dle změnových listů. Teprve poté instalujte Orsoft Open.
 +
 +2) Po instalaci verze 17.1 se při prvním spuštění serveru Orsoftu Open provede automaticky kontrola DB schematu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám. Dále je potřeba pustit volbu **Mimořádné akce - Převytvoření View**
 +
 +===== 3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK =====
 +==== 3.1 Personalistika ====
 +
 +
 +=== 3.1.1. Srážky ===
 +
 +
 +V případě, že exekutor pošle Příkaz na jinou peněžitou pohledávku – Bonus, je povinnost tento bonus srazit a to v plné výši bez sledování meze nezabavitelné částky. Nově lze nyní u exekuce označit, že se má exekuce srážet včetně bonusu. Bonus se sleduje na kódu 832 v měsíčních datech. Srážet se bude jak měsíční,​ tak roční.
 +
 +
 +=== 3.1.2. Zdravotní pojištění ===
 +
 +
 +Nový tisk Hromadné oznámení zaměstnavatele 2. Jde o tisk všech exportovaných vět, které se řídí filtrem z Browsu.
 +
 +
 +=== 3.1.3. Identifikace občana ===
 +
 +
 +Nový tisk Jubilea – kulatiny. V sestavě se vytisknou zaměstnanci,​ kteří mají daný rok (podle období Orsoftu) požadované „kulatiny“.
 +
 +
 +=== 3.1.4. Registr pojištěnců ===
 +
 +
 +Nově lze pro typ akce 3 - Změna chybných údajů provést výběr konkrétního údaje, který se má automaticky doplnit.
 +
 +
 +=== 3.1.5. Historie zaměstnání ===
 +
 +
 +Nový tisk Pracovní výročí. ​ V sestavě se vytisknou zaměstnanci,​ kteří mají daný rok (podle období Orsoftu) požadovanou praxi. Pokud jsou v Historii zaměstnání zadané mezerové věty a jsou v programové výhybce označeny A, pak se roky praxe z těchto vět také do odpracované praxe započítají.
 +
 +
 +=== 3.1.6. Platové tarify a zaručená mzda ===
 +
 +
 +Od 1.1.2017 dochází ke zvýšení minimální mzdy, zaručené mzdy a změně platových tabulek. Ve volbě Mimořádné akce - Importy dat přibyla volba Import platových tarifů a Import zaručené mzdy pro rok 2017. **Tyto volby pusťte až po mzdové uzávěrce za prosinec!**
 +
 +==== 3.2. ŘLZ ====
 +=== 3.2.1. Školení ===
 +== 3.2.1.1. Evidence školení ==
 +V evidenci školení přibyla nová funkce. Nyní lze u opakujícího se školení, které již proběhlo, přesunout účastníky přímo na následující školení apod. Touto novou funkcí získáte lepší přehled o přesunech účastníků školení na příští naplánované. Detailně je to popsáno v [[orsoftopen:​d4:​skoleni:​d4sksdotaz|nápovědě]].
 +
 +== 3.2.1.2. Evidence školení - tisk ==
 +V evidenci školení lze nově tisknout přehled Účast na školení. Nově lze vybírat např. pouze konkrétní osobní číslo, pouze nesplněná školení apod. 
 + 
 +