Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Personalistika - verze 17.1

AKTUALIZACE - 30.6.2017

Pro zamykání hodnocení kvalifikačních listů byla rozšířena obrazovka na parametry zamykání. Nově může zamykání hodnocení provádět jeden nadřízený za všechny hodnotitele najednou.

AKTUALIZACE - 21.4.2017

V aktualizaci údajů o zaměstnanci jsou filtry Vše / Ve stavu (čtyřlístky), které si nově pamatují poslední použitý stav (pro každého uživatele).

V browsech údajů o zaměstnanci přibyl nově sloupec Stav, ve kterém je vidět hvězdička pro zaměstnance, kteří nejsou ve stavu (pokud tito zaměstnanci jsou v browse vidět, tedy v případě použití filtru Vše).

V konfiguraci Personalistiky lze nastavit jednodušší typ filtru „Ve stavu“. Nastavení tohoto filtru může být výhodnější pro zákazníky, kteří mají hodně velká data a stávající filtr je u nich pomalý.

AKTUALIZACE - 24.3.2017

Volba Informace o zaměstnanci (v menu Řízení lidských zdrojů) byla rozšířena. Rozšíření se týká pouze zákazníků, kteří už přešli na nové lidské zdroje. Byly doplněny údaje na záložku Základní údaje a byla přidána nová záložka Charakteristika dle funkce. Pozor! Nově se v této volbě zhodnocuje filtr dle zpracovatele a mistra stejně jako je tomu v jiných volbách nových LZ.

AKTUALIZACE - 10.3.2017

Došlo k optimalizaci filtru Zaměstnanci ve stavu - Pouze platné věty (ikona čtyřlístek zeleno-oranžová). Jedná se o filtr u tabulek, kde lze zadávat u jednotlivých vět platnost např. D0TRV.

Dále bylo sjednoceno pořadí filtrů. Nově jsou u všech tabulek filtry v pořadí 1. Všechny věty, 2. Zaměstnanec ve stavu a 3. Zaměstnanec ve stavu - Platná věta.

AKTUALIZACE - 3.2.2017

V aktualizaci identifikace občana lze upravovat příznak Aktivní. Dříve byl tento příznak přístupný pouze v aktualizaci osob.

AKTUALIZACE - 27.1.2017

V aktualizaci dokladů lze zadat stát, který doklad vydal. Tato hodnota je důležitá pro daňové nerezidenty v případě, že mají doklad totožnosti z jiného státu, než ve kterém mají občanství (např. běženci). Tento stát se pak tiskne na formuláři Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - příloha č.2.

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 15.12.2016

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompletní verze Orsoftu Open - Personalistika je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 16.1 podsystému Personalistika.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

1) Upozornění: Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, je potřeba nejdříve nainstalovat Orsoft a provést v něm veškeré konverze a nastavení dle změnových listů. Teprve poté instalujte Orsoft Open.

2) Po instalaci verze 17.1 se při prvním spuštění serveru Orsoftu Open provede automaticky kontrola DB schematu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám. Dále je potřeba pustit volbu Mimořádné akce - Převytvoření View

3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1 Personalistika

3.1.1. Srážky

V případě, že exekutor pošle Příkaz na jinou peněžitou pohledávku – Bonus, je povinnost tento bonus srazit a to v plné výši bez sledování meze nezabavitelné částky. Nově lze nyní u exekuce označit, že se má exekuce srážet včetně bonusu. Bonus se sleduje na kódu 832 v měsíčních datech. Srážet se bude jak měsíční, tak roční.

3.1.2. Zdravotní pojištění

Nový tisk Hromadné oznámení zaměstnavatele 2. Jde o tisk všech exportovaných vět, které se řídí filtrem z Browsu.

3.1.3. Identifikace občana

Nový tisk Jubilea – kulatiny. V sestavě se vytisknou zaměstnanci, kteří mají daný rok (podle období Orsoftu) požadované „kulatiny“.

3.1.4. Registr pojištěnců

Nově lze pro typ akce 3 - Změna chybných údajů provést výběr konkrétního údaje, který se má automaticky doplnit.

3.1.5. Historie zaměstnání

Nový tisk Pracovní výročí. V sestavě se vytisknou zaměstnanci, kteří mají daný rok (podle období Orsoftu) požadovanou praxi. Pokud jsou v Historii zaměstnání zadané mezerové věty a jsou v programové výhybce označeny A, pak se roky praxe z těchto vět také do odpracované praxe započítají.

3.1.6. Platové tarify a zaručená mzda

Od 1.1.2017 dochází ke zvýšení minimální mzdy, zaručené mzdy a změně platových tabulek. Ve volbě Mimořádné akce - Importy dat přibyla volba Import platových tarifů a Import zaručené mzdy pro rok 2017. Tyto volby pusťte až po mzdové uzávěrce za prosinec!

3.2. ŘLZ

3.2.1. Školení

3.2.1.1. Evidence školení

V evidenci školení přibyla nová funkce. Nyní lze u opakujícího se školení, které již proběhlo, přesunout účastníky přímo na následující školení apod. Touto novou funkcí získáte lepší přehled o přesunech účastníků školení na příští naplánované. Detailně je to popsáno v nápovědě.

3.2.1.2. Evidence školení - tisk

V evidenci školení lze nově tisknout přehled Účast na školení. Nově lze vybírat např. pouze konkrétní osobní číslo, pouze nesplněná školení apod.