Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:d0_szm_191 [2019/09/27 09:51] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== AKTUALIZACE - 27.09.2019 ======
 +
 +Změny kmenových dat (např. změna jména, když se někdo vdá) je možné automaticky zapisovat do [[orsoftopen:​d1:​d1reg|registru pojištěnců D1reg]]. Tuto novou možnost je třeba nejdříve povolit v [[orsoftopen:​orsoftopen:​d0:​cfg:​d0cfg_akt|konfiguraci]].
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 09.09.2019 ======
 +
 +
 +ČSSZ přibližně 6.9.2019 opět změnila další certifikát. Výsledkem je, že odeslání podání funguje, nejde však udělat dotaz na výsledek, ten zahlásí zprávu "Chyba HTTPS …". V mimořádné aktualizaci z 9.9.2019 jsme do volby doplnili další nový certifikát. Postupovat je třeba stejně jako v předchozím případě (aktualita z 06.09.2019).
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 06.09.2019 ======
 +
 +
 +ČSSZ dne 3.9.2019 změnila HTTPS certifikát pro portál VREP. Při [[:​orsoftopen:​d1:​d1regexport|odeslání jakéhokoliv podání na VREP]] se může objevit zpráva "Chyba HTTPS …". Máte-li tento problém, tak jsme připravili volbu, která do Orsoftu Open doplní potřebný certifikát. Je třeba spustit volbu Kmenová data - Parametry - Konfigurace - Trusted certifikáty - tlačítko Další akce - Import všech Trusted certifikátů. Po této akci je třeba restartovat serverový proces Orsoftu Open. Pak už by mělo odeslání na VREP fungovat.
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 02.07.2019 ======
 +
 +
 +K [[:​orsoftopen:​t0:​t0pri|příloze k žádosti o nemocenské dávky NEMPRI]] lze nově připojit [[:​orsoftopen:​t0:​t0pri_eldok|elektronické dokumenty]] obsahující podklady pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění,​ které jsou pak součástí odeslání informací na ČSSZ.
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 28.06.2019 ======
 +
 +
 +V browse [[:​orsoftopen:​d0:​d0zpo|zdravotního pojištění]] je filtr Aktuální, který však někdy nefungoval správně a vybíraly se jiné věty, než s největší platností. Tato chyba byla opravena.
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 03.05.2019 ======
 +
 +
 +Při dopočtu zbývající dovolené při výstupu zaměstnance se špatně započítal jeden měsíc, v nemž zaměstnanec vystoupil posledního. Tato chyba se projevuje od verze ze dne 19.04.2019, nyní byla opravena.
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 12.04.2019 ======
 +
 +
 +Na obrazovce [[:​orsoftopen:​d0:​d0trv|trvalých složek D0trv]] byly příznaky //​Doplatek//,​ //​Prostoje//​ a //​Přesčasy//​ přeuspořádány,​ nově jsou v pořadí //​Prostoje//,​ //​Přesčasy//,​ //​Doplatek//​. Toto pořadí odpovídá zvyklostem z původního Orsoftu i uspořádání na jiných obrazovkách.
 +====== AKTUALIZACE - 29.03.2019 ======
 +
 +
 +Změna u exportů na VREP. Nově se zobrazuje počet vět posledního exportu.
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 15.03.2019 ======
 +
 +
 +Oprava editace [[:​orsoftopen:​t0:​t0spp|Přehledu o výši pojistného PVPOJ]] - v případě pokusu o ruční úpravu částky "hrn vyměřovacích základů"​ se tuto částku nepodařilo opravit, respektive na sestavě a v exportu se použila původní neupravená částka. Tato chyba byla opravena.
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 08.02.2019 ======
 +
 +
 +Oprava exportu [[:​orsoftopen:​t0:​t0reli|ELDP]] na ČSSZ v případě, že zaměstnanec nebyl celý rok pojištěný (tedy ve 13. měsíci je znak '​X'​).
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 18.01.2019 ======
 +
 +
 +V aktualizaci [[:​orsoftopen:​t0:​t0reli|ELDP]] je možnost dotáhnout informace o zaměstnanci (tlačítko //​Dotáhnout//​). Pro cizince se do rodného čísla dotahovalo chybné číslo pojištění. Tato chyba byla opravena.
 +
 +
 +Respondenti statistického šetření ISPV musí v [[:​orsoftopen:​d0:​d0vzd|evidenci vzdělání]] uvádět nový třicetimístný kód oboru vzdělání. Pro vyplnění tohoto kódu jsme připravili nové sofistikovanější řešení, kdy je možné [[:​orsoftopen:​t3:​oborvzd:​t3oborvzd|stáhnout číselník ISPV]] z internetu a pak vybírat typ studia, školu a obor přímo na obrazovce [[:​orsoftopen:​d0:​d0vzd|evidence vzdělání]]. Původní řešení s vyplňováním na internetové stránce [[:​https:​www.obory-vzdelani.cz:​start|https://​www.obory-vzdelani.cz/​]] funguje i nadále.
 +
 +
 +====== AKTUALIZACE - 11.01.2019 ======
 +
 +
 +Při exportu ONZ do ČSSZ se zahlásila chyba "​couldn not resolve property osoby …". Tato chyba byla opravena.
 +
 +
 +====== KOMPLETNÍ VERZE ======
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 23.11.2018
 +
 +
 +===== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE =====
 +
 +
 +Kompletní verze Orsoftu Open - Personalistika bude k dispozici v klientské zóně na [[:​http:​www.ortex.cz|www.ortex.cz]]. Lze ji nainstalovat na verzi 18.1 podsystému Personalistika.
 +
 +
 +===== 2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ =====
 +
 +
 +Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, je potřeba **nejdříve nainstalovat a spustit Orsoft Open**. Při prvním spuštění serveru Orsoftu Open se provede automaticky kontrola DB schématu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám. **Poté můžete instalovat Orsoft** a v něm provést veškeré konverze a nastavení dle změnových listů.
 +
 +
 +Automatická konverze proběhne u těchto tabulek:
 +
 +
 +    * [[:​orsoftopen:​d0:​d0sra|D0sra - srážky]] ​
 +    * [[:​orsoftopen:​d0:​d0mzd|D0mzd - mzdové údaje]] ​
 +
 +
 +===== 3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK =====
 +
 +
 +==== 3.1 Personalistika ====
 +
 +
 +**Mimořádné akce** ​
 +
 +
 +V mimořádných akcích přibyly tyto volby:
 +
 +
 +    * Import/​Export dat - Import - Import zaručené mzdy pro rok 2019.
 +    * Import/​Export dat - Import - Import platových tarifů pro leden 2019.
 +
 +
 +**Srážky D0SRA** ​
 +
 +
 +Nově lze srážky omezit pomocí polí Srážet od a Srážet do.
 +
 +
 +Pole Srážet do je využito pro kód 655 - insolvence. Toto pole je plněno datem vygenerovaným dle data počátku srážení zadaného v poli Datum. Pokud víte, že srážka bude provedena ještě z výplaty za předchozí měsíc, můžete datum poslední srážky ručně posunout.
 +
 +
 +U dříve zadaných insolvencí bude toto datum doplněno pomocí konverze puštěné v podsystému personalistika.
 +
 +
 +**Exporty do ČSSZ** ​
 +
 +
 +V [[:​orsoftopen:​d1:​d1regexport|exportech do ČSSZ]] byla rozšířena možnost výběru vět pro export. V dřívějších verzích se zde používal příznak **Exportovat pouze vlastní věty (dle zpracovatele)**. Místo toho je nově tlačítko **Vybrat data**, kde lze provést výběr nejen podle zpracovatele,​ ale i podle jiných kritérií, například podle útvaru.