Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

AKTUALIZACE - 27.09.2019

Změny kmenových dat (např. změna jména, když se někdo vdá) je možné automaticky zapisovat do registru pojištěnců D1reg. Tuto novou možnost je třeba nejdříve povolit v konfiguraci.

AKTUALIZACE - 09.09.2019

ČSSZ přibližně 6.9.2019 opět změnila další certifikát. Výsledkem je, že odeslání podání funguje, nejde však udělat dotaz na výsledek, ten zahlásí zprávu „Chyba HTTPS …“. V mimořádné aktualizaci z 9.9.2019 jsme do volby doplnili další nový certifikát. Postupovat je třeba stejně jako v předchozím případě (aktualita z 06.09.2019).

AKTUALIZACE - 06.09.2019

ČSSZ dne 3.9.2019 změnila HTTPS certifikát pro portál VREP. Při odeslání jakéhokoliv podání na VREP se může objevit zpráva „Chyba HTTPS …“. Máte-li tento problém, tak jsme připravili volbu, která do Orsoftu Open doplní potřebný certifikát. Je třeba spustit volbu Kmenová data - Parametry - Konfigurace - Trusted certifikáty - tlačítko Další akce - Import všech Trusted certifikátů. Po této akci je třeba restartovat serverový proces Orsoftu Open. Pak už by mělo odeslání na VREP fungovat.

AKTUALIZACE - 02.07.2019

K příloze k žádosti o nemocenské dávky NEMPRI lze nově připojit elektronické dokumenty obsahující podklady pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění, které jsou pak součástí odeslání informací na ČSSZ.

AKTUALIZACE - 28.06.2019

V browse zdravotního pojištění je filtr Aktuální, který však někdy nefungoval správně a vybíraly se jiné věty, než s největší platností. Tato chyba byla opravena.

AKTUALIZACE - 03.05.2019

Při dopočtu zbývající dovolené při výstupu zaměstnance se špatně započítal jeden měsíc, v nemž zaměstnanec vystoupil posledního. Tato chyba se projevuje od verze ze dne 19.04.2019, nyní byla opravena.

AKTUALIZACE - 12.04.2019

Na obrazovce trvalých složek D0trv byly příznaky Doplatek, Prostoje a Přesčasy přeuspořádány, nově jsou v pořadí Prostoje, Přesčasy, Doplatek. Toto pořadí odpovídá zvyklostem z původního Orsoftu i uspořádání na jiných obrazovkách.

AKTUALIZACE - 29.03.2019

Změna u exportů na VREP. Nově se zobrazuje počet vět posledního exportu.

AKTUALIZACE - 15.03.2019

Oprava editace Přehledu o výši pojistného PVPOJ - v případě pokusu o ruční úpravu částky „hrn vyměřovacích základů“ se tuto částku nepodařilo opravit, respektive na sestavě a v exportu se použila původní neupravená částka. Tato chyba byla opravena.

AKTUALIZACE - 08.02.2019

Oprava exportu ELDP na ČSSZ v případě, že zaměstnanec nebyl celý rok pojištěný (tedy ve 13. měsíci je znak 'X').

AKTUALIZACE - 18.01.2019

V aktualizaci ELDP je možnost dotáhnout informace o zaměstnanci (tlačítko Dotáhnout). Pro cizince se do rodného čísla dotahovalo chybné číslo pojištění. Tato chyba byla opravena.

Respondenti statistického šetření ISPV musí v evidenci vzdělání uvádět nový třicetimístný kód oboru vzdělání. Pro vyplnění tohoto kódu jsme připravili nové sofistikovanější řešení, kdy je možné stáhnout číselník ISPV z internetu a pak vybírat typ studia, školu a obor přímo na obrazovce evidence vzdělání. Původní řešení s vyplňováním na internetové stránce https://www.obory-vzdelani.cz/ funguje i nadále.

AKTUALIZACE - 11.01.2019

Při exportu ONZ do ČSSZ se zahlásila chyba „couldn not resolve property osoby …“. Tato chyba byla opravena.

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 23.11.2018

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompletní verze Orsoftu Open - Personalistika bude k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 18.1 podsystému Personalistika.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, je potřeba nejdříve nainstalovat a spustit Orsoft Open. Při prvním spuštění serveru Orsoftu Open se provede automaticky kontrola DB schématu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám. Poté můžete instalovat Orsoft a v něm provést veškeré konverze a nastavení dle změnových listů.

Automatická konverze proběhne u těchto tabulek:

3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1 Personalistika

Mimořádné akce

V mimořádných akcích přibyly tyto volby:

  • Import/Export dat - Import - Import zaručené mzdy pro rok 2019.
  • Import/Export dat - Import - Import platových tarifů pro leden 2019.

Srážky D0SRA

Nově lze srážky omezit pomocí polí Srážet od a Srážet do.

Pole Srážet do je využito pro kód 655 - insolvence. Toto pole je plněno datem vygenerovaným dle data počátku srážení zadaného v poli Datum. Pokud víte, že srážka bude provedena ještě z výplaty za předchozí měsíc, můžete datum poslední srážky ručně posunout.

U dříve zadaných insolvencí bude toto datum doplněno pomocí konverze puštěné v podsystému personalistika.

Exporty do ČSSZ

V exportech do ČSSZ byla rozšířena možnost výběru vět pro export. V dřívějších verzích se zde používal příznak Exportovat pouze vlastní věty (dle zpracovatele). Místo toho je nově tlačítko Vybrat data, kde lze provést výběr nejen podle zpracovatele, ale i podle jiných kritérií, například podle útvaru.