Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Majetek - verze 17.1

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 15.12.2016

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kompletní verze Orsoftu Open - Majetku je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 16.1 podsystému Majetek.

Oproti verzi 16.1 Majetku Open nedochází k žádným změnám - jde o identické verze, souběžně udržované. Při, resp. po instalaci verze 17.1 Majetku není tedy potřeba provádět žádné akce.