Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:g0_szm_171 [2017/11/29 09:22]
orsoftopen:szm:g0_szm_171 [2019/11/29 08:22] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Majetek - verze 17.1 ======
 +
 +
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 15.12.2016
 +
 +
 +==== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ====
 +
 +
 +Kompletní verze Orsoftu Open - Majetku je k dispozici v klientské zóně na [[http://​www.ortex.cz|www.ortex.cz]]. Lze ji nainstalovat na verzi 16.1 podsystému Majetek.
 +
 +
 +Oproti verzi 16.1 Majetku Open nedochází k žádným změnám - jde o identické verze, souběžně udržované. Při, resp. po instalaci verze 17.1 Majetku není tedy potřeba provádět žádné akce.