Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Majetek - verze 21.1

AKTUALIZACE ze dne 17.12.2021

Úprava:

- na formuláře inventárních karet pro Radnice i podnik doplněno datum a období

AKTUALIZACE ze dne 26.11.2021

Úprava:

- částečné úbytky - nejen akt. rok ale i z archivů - podle zadaného data

AKTUALIZACE ze dne 5.11.2021

Úprava:

- zrušení jednoho inv čísla beze stopy jen v aktuálním období a nezaúčtované (v Mimořádných akcích)

AKTUALIZACE ze dne 8.10.2021

Úprava:

- při změně zaúčtování ZUC na mezeru dočíst účet pro pořízení dle druhu Majetku ze souvztažnosti a dát null do idpkZuc - aktuální věta i hromadná akcekontrola existence zaúčtovaných změn při odmazání odpisů, pokud jsou zaúčtované odpisy, tak nejdou smazat

AKTUALIZACE ze dne 23.7.2021

Úprava:
- kontrola existence zaúčtovaných změn při odmazání odpisů - pokud jsou zaúčtované odpisy, tak nejdou smazat

AKTUALIZACE ze dne 16.7.2021

Nové:
- přehledy přírůstků a úbytků jako výstupy do Excelu

AKTUALIZACE ze dne 28.5.2021

Oprava:
- oprava při výpočtu odpisů , když byl text souvztažnosti (100 zn.) dáván do textu na změnách (50 zn.)

AKTUALIZACE ze dne 21.5.2021

Změna:
- menu Tisky nad změnami - rozděleno podnikové a radniční, doplněno opis nezaúčtovaných vět z Majetku

- oprava kontroly JKPOV po vyplnění

AKTUALIZACE ze dne 9.4.2021

Doplněno:
- Radnice (DM a Plánování odpisů) - v řadě sestav doplněna možnost třídění a součtování za daňovou odpisovou skupinu

AKTUALIZACE ze dne 12.3.2021

Opraveno:
- v OE se zobrazovaly chybně změny z DM (jen když neexistuje věta v OE, totéž by bylo i v DM, kdyby byl prázdný, tak by tam bylo vše i OE)

AKTUALIZACE ze dne 19.2.2021

Opraveno:
- roční zpracování Majetku: při interakci Investic na Majetek zvyšovat období na leden i v Investicích při ukončení roku v Majetku - předání konfigu Investic, opravy čištění souborů
- obsluha nesouladu období DM a OE v sestavě obojích odpisů
- jednorázový odpis: pokud se při pořízení zadají účetní oprávky pro ZODU=4, tak se nageneruje místo KZM=00=účetní odpis KZM=72=účetní oprávky při pořízení, máí se zato, že už je inv.číslo odepsáno

AKTUALIZACE ze dne 22.1.2021

Opraveno:
- způsob odpisu 13 - kontrola na období zařazení, lze použít jen v letech 2020 a 2021 (doplněno 15. ledna 2021)
- Radnice - doplněno do menu: návrat před daňové odpisy se ztrátou dat aktuálního roku

Kompletní verze 21.1

Kompletní verze ke dn1 1.1.2021

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VERZI 21.1

Kompletní verze Orsoftu Open - Majetek je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 20.1 podsystému Majetek.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

Upozornění: Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, je potřeba nejdříve nainstalovat a spustit Orsoft Open. Při prvním spuštění serveru Orsoftu Open se provede automaticky kontrola DB schematu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám. Poté můžete instalovat Orsoft a v něm provést veškeré konverze a nastavení dle změnových listů.

3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1 Majetek

Změny probíhají v podsystému kontinuálně.