Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Investice - verze 20.1

AKTUALIZACE ze dne 30.3.2020

Opraveno:
- oprava ročního zpracování (ukončení transakce) a synchronizace s ročním zpracováním Majetku
- doplněn button archiv případů do archivu akcí

AKTUALIZACE ze dne 3.2.2020

Opraveno:
- oprava součtování obnosů nedokončených IP na akci
- oprava - haléřové vyrovnání, resp. obnos pro majetek byl při doúčtování PC nezaokrouhlený
- oprava rušení účtování Investic
- opravy období v tiscích investičních akcí

Kompletní verze 20.1

Kompletní verze ke dni 1.1.2020

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VERZI 20.1

Kompletní verze Orsoftu Open - Investice bude k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 19.1 podsystému Investice.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

Upozornění: Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, je potřeba nejdříve nainstalovat a spustit Orsoft Open. Při prvním spuštění serveru Orsoftu Open se provede automaticky kontrola DB schematu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám. Poté můžete instalovat Orsoft a v něm provést veškeré konverze a nastavení dle změnových listů.

3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1 Investice

Změny probíhají v podsystému kontinuálně.