Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:gi0_szm_201 [2020/02/03 06:29] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Investice - verze 20.1 ======
  
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 3.2.2020 =====
 +
 +Opraveno:​\\  ​
 +- oprava součtování obnosů nedokončených IP na akci\\
 +- oprava - haléřové vyrovnání,​ resp. obnos pro majetek byl při doúčtování PC nezaokrouhlený\\
 +- oprava rušení účtování Investic\\
 +- opravy období v tiscích investičních akcí\\
 +
 +
 +
 +====== Kompletní verze 20.1 ======
 +
 +
 +Kompletní verze ke dni 1.1.2020
 +
 +
 +===== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VERZI 20.1 =====
 +
 +
 +Kompletní verze Orsoftu Open - Investice bude k dispozici v klientské zóně na [[http://​www.ortex.cz|www.ortex.cz]]. Lze ji nainstalovat na verzi 19.1 podsystému Investice.
 +
 +
 +===== 2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ =====
 +
 +
 +Upozornění:​ Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, je potřeba **nejdříve nainstalovat a spustit Orsoft Open**. Při prvním spuštění serveru Orsoftu Open se provede automaticky kontrola DB schematu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám. **Poté můžete instalovat Orsoft** a v něm provést veškeré konverze a nastavení dle změnových listů.
 +
 +===== 3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK =====
 +
 +==== 3.1 Investice ====
 +
 +Změny probíhají v podsystému kontinuálně.