Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Doprava - verze 22.1

KOMPLETNÍ VERZE 22.1

Kompletní verze ze dne 4.1.2022

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VERZI

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK