Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Výroba - verze 17.1

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 30.12.2016

1. Základní informace o verzi 17.1.0

Moduly Prodej, Logistika a Výroba mají společnou strategii pro přechodné období koexistence původního Orsoftu a nového Orsoftu Open.

2. Nutné akce po instalaci verze 17.1.0

Nejsou potřeba žádné akce.

3. Popis provedených změn a novinek

Základem je, aby ovládání, editace a činnost programů bylo stejné nebo velice podobné jako v původním Orsoftu. I přesto, že se používají nové struktury tabulek, obrazovky a sestavy zůstávají stejné s původním Orsoftem.

3.1. Technologická příprava

3.1.1. THN (Kalkulace)

Editace nové tabulky KTHN a KTHN1 (položky). Z původních tabulek KPN a KPN1 se naplnění provede z Další nabídky volbou Naplnění normy Kthn z kpn. Rozdělení na pevné, plánové,… zůstává. Přidána volba pro prohlížení archivních záznamů.

3.1.2. Technologické postupy

Editace nové tabulky KTPO a KTPO1 (položky). Z původní tabulky KTP a KTP1 se naplnění provede z Další nabídky volbou Naplnění postupů Ktpo z ktp. Přidána volba pro prohlížení archivních záznamů.

3.2. Řízení výroby

3.2.1. Operativní evidence

Editace dalších tabulek Deníku výroby KSKUT… a Výkazu stroje KVYKSTR. Z původní tabulky KVYKSN se naplnění provede z Další nabídky volbou Naplnění výkazu stroje Kvykstr z kvyksn. Přidána volba pro prohlížení archivních záznamů.

3.2.2. Plán

Editace nové tabulky KPLN. Tabulka položek byla zrušena. Údaje z položek jsou součástí nové struktury KPLN. Z původních tabulek KPLAN a KPLAN1 se naplnění provede z Další nabídky volbou Naplnění plánu Kpln z původních plánů. Rozdělení na pevný, operativní,… zůstává. Přidána volba pro prohlížení archivních záznamů.

3.2.3. Rozpis výroby

Editace původních tabulek KPL050, KPL060 a KPL070. Struktura zůstala stejná. Zatím není dokončeno.

3.3. Parametry

Přidána volba pro editaci číselníků výroby ceníku a konfigurace výroby a prodeje.

3.4. Archivace

Přidána volba pro archivace KTHN(1), KTPO(1), KSKUT, KPLN, KVYKSTR.

3.5. Mimořádné akce

Přidána volba pro založení konfiguračních vět číselníků výroby (Hmota, Status, Číselník skupin, Specifikace práce stroje, Číselník směn) a editaci textového souboru.