Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:k0_szm_181 [2017/11/28 09:35]
orsoftopen:szm:k0_szm_181 [2017/11/28 10:35] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Výroba - verze 18.1 ======
 +
 +
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 30.12.2017
 +
 +
 +==== 1. Základní informace o verzi 18.1.0 ====
 +
 +
 +Moduly **Prodej, Logistika a Výroba** mají společnou strategii pro přechodné období koexistence původního Orsoftu a nového Orsoftu Open.
 +
 +
 +==== 2. Nutné akce po instalaci verze 18.1.0 ====
 +
 +Nejsou potřeba žádné akce.
 +
 +==== 3. Popis provedených změn a novinek ====
 +
 +
 +Základem je, aby ovládání,​ editace a činnost programů bylo stejné nebo velice podobné jako v původním Orsoftu. I přesto, že se používají nové struktury tabulek, obrazovky a sestavy zůstávají stejné s původním Orsoftem.
 +
 +
 +=== 3.1. Technologická příprava ===
 +
 +
 +== 3.1.1. THN (Kalkulace) ==
 +
 +
 +Editace nové tabulky ​ KTHN a KTHN1 (položky). Z původních tabulek KPN a KPN1 se naplnění provede z Další nabídky volbou ​ Naplnění normy Kthn z kpn.  Rozdělení na pevné, plánové,​… zůstává.
 +
 +
 +== 3.1.2. Technologické postupy ==
 +
 +
 +Editace nové tabulky ​ KTPO a KTPO1 (položky). Z původní tabulky KTP a KTP1 se naplnění provede z Další nabídky volbou ​ Naplnění postupů Ktpo z ktp.
 +
 +
 +== 3.1.3. Stroje ==
 +
 +
 +Editace původní tabulky ​ KST. 
 +
 +
 +=== 3.2. Řízení výroby ===
 +
 +
 +== 3.2.1. Operativní evidence ==
 +
 +
 +Editace dalších tabulek Deníku výroby KSKUT… , výkazu stroje KVYKSTR a sazeb KSZB. Z původní tabulky KVYKSN se naplnění provede z Další nabídky volbou ​ Naplnění výkazu stroje Kvykstr z kvyksn. Pro některé zákazníky přidány další tabulky se speciálním zaměřením.
 +
 +
 +== 3.2.2. Plán ==
 +
 +
 +Editace nové tabulky ​ KPLN. Tabulka položek byla zrušena. daje z položek jsou součástí nové struktury KPLN. Z původních tabulek KPLAN a KPLAN1 se naplnění provede z Další nabídky volbou ​ Naplnění plánu Kpln z původních plánů. ​ Rozdělení na pevný, operativní,​… zůstává.
 +
 +
 +== 3.2.3. Rozpis výroby ==
 +
 +
 +Editace původních tabulek ​ KPL050, KPL060 a KPL070. Přechod na novou tabulku KPLNSM s novou strukturou a funkcemi podle původních tabulek. Zatím dokončeno jen pro některé zákazníky.