Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Výroba - verze 18.1

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 30.12.2017

1. Základní informace o verzi 18.1.0

Moduly Prodej, Logistika a Výroba mají společnou strategii pro přechodné období koexistence původního Orsoftu a nového Orsoftu Open.

2. Nutné akce po instalaci verze 18.1.0

Nejsou potřeba žádné akce.

3. Popis provedených změn a novinek

Základem je, aby ovládání, editace a činnost programů bylo stejné nebo velice podobné jako v původním Orsoftu. I přesto, že se používají nové struktury tabulek, obrazovky a sestavy zůstávají stejné s původním Orsoftem.

3.1. Technologická příprava

3.1.1. THN (Kalkulace)

Editace nové tabulky KTHN a KTHN1 (položky). Z původních tabulek KPN a KPN1 se naplnění provede z Další nabídky volbou Naplnění normy Kthn z kpn. Rozdělení na pevné, plánové,… zůstává.

3.1.2. Technologické postupy

Editace nové tabulky KTPO a KTPO1 (položky). Z původní tabulky KTP a KTP1 se naplnění provede z Další nabídky volbou Naplnění postupů Ktpo z ktp.

3.1.3. Stroje

Editace původní tabulky KST.

3.2. Řízení výroby

3.2.1. Operativní evidence

Editace dalších tabulek Deníku výroby KSKUT… , výkazu stroje KVYKSTR a sazeb KSZB. Z původní tabulky KVYKSN se naplnění provede z Další nabídky volbou Naplnění výkazu stroje Kvykstr z kvyksn. Pro některé zákazníky přidány další tabulky se speciálním zaměřením.

3.2.2. Plán

Editace nové tabulky KPLN. Tabulka položek byla zrušena. daje z položek jsou součástí nové struktury KPLN. Z původních tabulek KPLAN a KPLAN1 se naplnění provede z Další nabídky volbou Naplnění plánu Kpln z původních plánů. Rozdělení na pevný, operativní,… zůstává.

3.2.3. Rozpis výroby

Editace původních tabulek KPL050, KPL060 a KPL070. Přechod na novou tabulku KPLNSM s novou strukturou a funkcemi podle původních tabulek. Zatím dokončeno jen pro některé zákazníky.