Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Prodej - verze 15.1

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 3.12.2014

1. Základní informace o verzi 15.1.0

Moduly Prodej, Logistika a Výroba mají společnou strategii pro přechodné období koexistence původního Orsoftu a nového Orsoftu Open. Základem této strategie je jednotný datový model pro tyto moduly v obou systémech. Realizace této zásady prakticky uživatelům umožňuje střídat práci v původním Orsoftu s prací v novém Orsoftu Open.

V tomto konkrétním případě to znamená, že od verze 15.1 se mohou uživatelé podsystému Prodej seznámit s pořizováním vydaných režijních faktur a podsystému Skladování s pořizováním skladových pohybů v Orsoftu Open a střídat používání obou systémů. Zásada jednotného datového modelu pro IS Orsoft a Orsoft Open si vyžádala při přechodu na verzi 15.1. konverzi prakticky všech kmenových souborů/tabulek skladové evidence, do struktur byly přidány nové údaje potřebné pro nasazení Orsoft Open.. Konverze se provádějí v IS Orsoft před spuštěním Orsoft Open !

2. Nutné akce po instalaci verze 15.1.0

Provést konverze dle pokynů ve změnových listech pro Prodej a Skladování.

3. Pracovní postup přechodu na Orsoft Open

Nutné kroky související s přechodem Prodeje nebo Skladování jsou popsány v přiloženém dokumentu szmool_1510.pdf