Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Prodej - verze 19.1

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 28.12.2018

1. Základní informace o verzi 19.1.0

Moduly Prodej, Logistika a Výroba mají společnou strategii pro přechodné období koexistence původního Orsoftu a nového Orsoftu Open.

2. Nutné akce po instalaci verze 19.1.0

Nejsou potřeba žádné akce.

3. Popis provedených změn, oprav a novinek

3.1 Prodej

Změny probíhají v podsystému kontinuálně.