Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:l0_szm_191 [2018/12/28 08:48]
orsoftopen:szm:l0_szm_191 [2018/12/28 07:48] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Prodej - verze 19.1 ======
 +
 +
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 28.12.2018
 +
 +
 +==== 1. Základní informace o verzi 19.1.0 ====
 +
 +
 +Moduly **Prodej, Logistika a Výroba** mají společnou strategii pro přechodné období koexistence původního Orsoftu a nového Orsoftu Open.
 +==== 2. Nutné akce po instalaci verze 19.1.0 ====
 +
 +
 +Nejsou potřeba žádné akce.
 +
 +
 +==== 3. Popis provedených změn, oprav a novinek ====
 +
 +
 +=== 3.1 Prodej ===
 +
 +
 +Změny probíhají v podsystému kontinuálně.