Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Prodej - verze 19.1

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 20.09.2019

1. Základní informace o verzi 19.1

Verze podsystému Prodej 19.1 reaguje na požadavky, které vyplynuly z novely zákona o DPH a které by měly být uvedeny do praktického užívání nejpozději od 30. 9. 2019. Po instalaci nové verze ale uživatel může sám rozhodnout o zapnutí těchto změn dodatečně a může např. dokončit zpracování účetního období ještě postaru.

2. Nutné akce po instalaci verze 19.1

Verze 19.1 nevyžaduje konverze souborů/tabulek Prodeje. Po instalaci nové verze je nutné nastavit konfiguraci ekonomických podmínek - zapnutí legislativních změn, nové algoritmy budou platné pro doklady s datem uskutečnění zdanitelného plnění od 1. 10. 2019.

Pokud máte pro tisk dokladů (DL, FA, smlouvy, objednávky….), které jsou typu výpočet shora (označení v číselníku fakturačních dokladů „Způsob výpočtu = 1“) upraveny individuálně uživatelské vzory tak, že v nich je zabudován výpočet koeficientem natvrdo, musíte vzory pro tisk podle nové legislativy upravit. Případně požádejte svého konzultanta o revizi vašich uživatelských vzorů.

Po instalaci je potřeba nahrát nový tiskový report „lrekdph_1.jrxml“ do adresáře REPORTS, který zajistí tisk rekapitulace faktury s rozpadem zaokrouhlení na základ a daň v samostatném tiskovém řádku, případně je potřeba upravit formuláře faktur, ve kterých je rekapitulace nastavena výpočtem. Stažení reportu zde: lrekdph_1.jrxml

3. Popis provedených změn a oprav

3.1 Konfigurace ekonomických podmínek

Pro správné fungování algoritmů v Prodeji a Finančním účetnictví si musí uživatel zapnout v konfiguraci ekonomických podmínek údaj „DPH dle zákona 80/2019“. Doporučujeme (ale není to závazná podmínka), aby si tento parametr uživatel nastavil po uzavření účetního období (minimálně do 30. 9. 2019). Ve volbě Kmenová data – Parametry – Konfigurace – Ekonomické podmínky je volba „DPH dle zákona 80/2019“. Všechny doklady, kterých se novela zákona týká, pořízené po nastavení této volby se budou počítat novým způsobem a doklady pořízené před nastavením konfigurace po staru.

3.2 Nastavení parametru v číselníku úhrad

Pro správné rozlišení úhrad – zejména hotově / nehotově – je nutné doplnit do číselníku úhrad správný parametr (pokud ho již používáte, stačí zkontrolovat).

Pro rozlišení dokladu placeného hotově jsou připraveny dvě možnosti: H…hotově, S…složenkou. Podle tohoto parametru se přistupuje různě při zpracování celkového zaokrouhlení dokladu (viz. kapitola Zaokrouhlení faktury).

3.3 Zrušení koeficientu při výpočtu DPH a základu z částky včetně daně

Při výpočtu DPH a základu se již nepoužívá tzv. koeficient ( %DPH / [100 + %DPH] ), který se zaokrouhlil celkem na 4 desetinná místa, ale výpočet se provádí odlišně a bez zaokrouhlování mezivýsledků. Příklad:

a) Původní výpočet DPH a ZÁKLADU

Cena s DPH: 223456,- DPH: 21%

Koeficient: 21/100+21 (zaokrouhleno na 4 des.místa) = 0.1736

DPH: 223456 * 0.1736 = 38791.96

Základ: 223456 – 38791.96 = 184664.04

b) Nový výpočet DPH a ZÁKLADU

Cena s DPH: 223456,- DPH: 21%

Základ: 223456 / 1.21 = 184674.38

DPH: 223456 – 184674.38 = 38781.62

3.4 Zaokrouhlení faktury

Zaokrouhlení celkové částky samotné zůstává k dispozici na všech typech prodejních dokladů. Dochází ovšem k různému rozúčtování tohoto zaokrouhlení na dokladech o prodeji za hotové a na ostatních dokladech.

Na dokladech za hotové se zaokrouhlení nerozpočítává na základ a daň, kdežto u ostatních dokladů se zaokrouhlení rozpočítá na základ a DPH podle použité nejvyšší sazby DPH. Rozpočítání zaokrouhlení na základ a daň se projeví jednak na samotné rekapitulaci v tisku dokladu a jednak při rozúčtování do finančního účetnictví.

Při tisku rekapitulace DPH se na konci ještě objeví řádek základu a daně vypočítané ze zaokrouhlení.

Příklad zaúčtování: Namísto jedné částky zaokrouhlení se v rozúčtování objeví zaúčtování jak základu, tak daně vypočítané dle nejvyšší sazby použité na dokladu.