Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:l0_szm_191a [2019/09/19 08:48]
orsoftopen:szm:l0_szm_191a [2019/09/19 09:48] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Prodej - verze 19.1 ======
 +
 +
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne **20.09.2019**
 +
 +
 +==== 1. Základní informace o verzi 19.1 ====
 +
 +
 +Verze podsystému Prodej 19.1 reaguje na požadavky, které vyplynuly z novely zákona o DPH a které by měly být uvedeny do praktického užívání nejpozději od 30. 9. 2019. Po instalaci nové verze ale uživatel může sám rozhodnout o zapnutí těchto změn dodatečně a může např. dokončit zpracování účetního období ještě postaru.
 +
 +
 +==== 2. Nutné akce po instalaci verze 19.1 ====
 +
 +
 +Verze 19.1 nevyžaduje konverze souborů/​tabulek ​ Prodeje. Po instalaci nové verze je **nutné** nastavit konfiguraci ekonomických podmínek - zapnutí legislativních změn, nové algoritmy budou platné pro doklady s datem uskutečnění zdanitelného plnění od 1. 10. 2019.
 +
 +
 +Pokud máte pro tisk dokladů (DL, FA, smlouvy, objednávky….),​ které jsou typu výpočet shora (označení v číselníku fakturačních dokladů „Způsob výpočtu = 1“) upraveny individuálně uživatelské vzory tak, že v nich je zabudován výpočet koeficientem natvrdo, musíte vzory pro tisk podle nové legislativy upravit. Případně požádejte svého konzultanta o revizi vašich uživatelských vzorů.
 +
 +
 +Po instalaci je potřeba nahrát nový tiskový report „lrekdph_1.jrxml“ do adresáře REPORTS, který zajistí tisk rekapitulace faktury s rozpadem zaokrouhlení na základ a daň v samostatném tiskovém řádku, případně je potřeba upravit formuláře faktur, ve kterých je rekapitulace nastavena výpočtem. **Stažení reportu zde: 
 +{{:​orsoftopen:​l0:​szm:​lrekdph_1.jrxml?​linkonly|}} **
 +
 +
 +==== 3. Popis provedených změn a oprav ====
 +
 +
 +=== 3.1 Konfigurace ekonomických podmínek ===
 +
 +
 +Pro správné fungování algoritmů v Prodeji a Finančním účetnictví si musí uživatel zapnout v konfiguraci ekonomických podmínek údaj „DPH dle zákona 80/2019“. Doporučujeme (ale není to závazná podmínka), aby si tento parametr uživatel nastavil po uzavření účetního období (minimálně do 30. 9. 2019). Ve volbě Kmenová data – Parametry – Konfigurace – Ekonomické podmínky je volba „DPH dle zákona 80/2019“. Všechny doklady, kterých se novela zákona týká, pořízené po nastavení této volby se budou počítat novým způsobem a doklady pořízené před nastavením konfigurace po staru.
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​l0:​szm:​l1901a01.png?​500}}
 +
 +
 +=== 3.2 Nastavení parametru v číselníku úhrad ===
 +
 +
 +Pro správné rozlišení úhrad – zejména hotově / nehotově – je nutné doplnit do číselníku úhrad správný parametr (pokud ho již používáte,​ stačí zkontrolovat).
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​l0:​szm:​l1901a02.png?​500}}
 +
 +
 +Pro rozlišení dokladu placeného hotově jsou připraveny dvě možnosti: H…hotově,​ S…složenkou. Podle tohoto parametru se přistupuje různě při zpracování celkového zaokrouhlení dokladu (viz. kapitola Zaokrouhlení faktury).
 +
 +
 +=== 3.3 Zrušení koeficientu při výpočtu DPH a základu z částky včetně daně ===
 +
 +
 +Při výpočtu DPH a základu se již nepoužívá tzv. koeficient ( %DPH / [100 + %DPH] ), který se zaokrouhlil celkem na 4 desetinná místa, ale výpočet se provádí odlišně a bez zaokrouhlování mezivýsledků. Příklad:
 +
 +
 +a) Původní výpočet DPH a ZÁKLADU
 +
 +
 +Cena s DPH: 223456,- DPH: 21%
 +
 +
 +Koeficient: 21/100+21 (zaokrouhleno na 4 des.místa) = 0.1736
 +
 +
 +DPH: 223456<​nowiki>​ *</​nowiki>​ 0.1736 = **38791.96** ​
 +
 +
 +Základ: 223456 – 38791.96 = **184664.04** ​
 +
 +
 +b) Nový výpočet DPH a ZÁKLADU
 +
 +
 +Cena s DPH: 223456,- DPH: 21%
 +
 +
 +Základ: 223456 / 1.21 = **184674.38** ​
 +
 +
 +DPH: 223456 – 184674.38 = **38781.62** ​
 +=== 3.4 Zaokrouhlení faktury ===
 +
 +
 +Zaokrouhlení celkové částky samotné zůstává k dispozici na všech typech prodejních dokladů. Dochází ovšem k různému rozúčtování tohoto zaokrouhlení na dokladech o prodeji za hotové a na ostatních dokladech.
 +
 +
 +**Na dokladech za hotové se zaokrouhlení nerozpočítává na základ a daň**, kdežto u ostatních dokladů se zaokrouhlení rozpočítá na základ a DPH podle použité nejvyšší sazby DPH. Rozpočítání zaokrouhlení na základ a daň se projeví jednak na samotné rekapitulaci v tisku dokladu a jednak při rozúčtování do finančního účetnictví.
 +
 +
 +Při tisku rekapitulace DPH se na konci ještě objeví řádek základu a daně vypočítané ze zaokrouhlení.
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​l0:​szm:​l1901a03.png?​500}}
 +
 +
 +**Příklad zaúčtování**:​ Namísto jedné částky zaokrouhlení se v rozúčtování objeví zaúčtování jak základu, tak daně vypočítané dle nejvyšší sazby použité na dokladu.
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​l0:​szm:​l1901a04.png?​500}}