Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Prodej - verze 19.1

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 24.10.2019

1. Základní informace o verzi 19.1

Verze podsystému Prodej 19.1 reaguje na výklad zákona č. 80/2019Sb zveřejněný Finanční správou 14. 10. 2019 a na požadavky zákazníků. Na verzi Prodej 19.1 si uživatel může sám zvolit, jakým způsobem se bude pracovat se zaokrouhlením celkové částky faktury k úhradě. Zda toto zaokrouhlení má nebo nemá vstupovat do daně bez ohledu na způsob úhrady hotovostní / nehotovostní. Toto nastavení lze provést v číselníku „Úhrady“.

2. Nutné akce po instalaci verze 19.1

Po instalaci nové verze je nutné zkontrolovat nastavení v číselníku „Úhrady“, podle kterého se bude řídit, zda částka ze zaokrouhlení bude vstupovat do základu daně nebo nebude.

3. Popis provedených změn a oprav

3.1 Nastavení parametru v číselníku úhrad

V číselníku „Úhrady“ (volba Prodej-Parametry-Ceník_a_číselníky-Ostatní_číselníky-Úhrady), je sloupec „Rozdělení Zaokr.“, který řídí rozpad zaokrouhlení na základ a daň na dokladech s příslušnou formou úhrady. Pokud bude v tomto sloupci znak „K“, bude se zaokrouhlení rozpadat na základ a daň, pokud není vyplněn, případně sloupec neexistuje, tento rozpad se nebude provádět.

Pokud sloupec „Rozdělení Zaokr.“ v číselníku nevidíte a budete vyžadovat rozpad zaokrouhlení na základ a daň, je potřeba upravit parametry číselníku tak, aby se sloupec zobrazil. O tuto úpravu můžete požádat naše konzultanty, případně si ji provést ve správě číselníků.

Ve správě číselníků (volba Kmenová_data-Parametry-Číselníky-Správa_číselníků) vyberete filtrem číselník R0ZPPLAT#, zvolíte opravu záznamu a kolonku „Parametry“ upravíte:

hodCiselnS1:Kód způsobu platby;hodCiselnS2:Platba faktury;hodCiselnS3:Rozdělení Zaokr.;

Po uložení záznamu by se vám číselník Úhrad po přenačtení měl zobrazovat již s novým sloupcem.

3.2 Zaokrouhlení faktury

Zaokrouhlení celkové částky k úhradě zůstává k dispozici na všech typech prodejních dokladů. Dochází ovšem k různému rozúčtování tohoto zaokrouhlení na dokladech nyní podle nastavení v číselníku „Úhrady“. Výpočty, zaúčtování a tisky dokladů zůstávají nezměněny a jsou poplatné předchozí verzi 19.1.