Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Prodej - verze 20.1

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 16.12.2019

1. Základní informace o verzi 20.1

Moduly Prodej, Logistika a Výroba mají společnou strategii pro přechodné období koexistence původního Orsoftu a nového Orsoftu Open.

2. Nutné akce po instalaci verze 20.1

Nejsou potřeba žádné akce.

3. Popis provedených změn, oprav a novinek

3.1 Prodej

Změny probíhají v podsystému kontinuálně. V průběhu roku byly do verze zapracovány funkce například z následujících oblastí:

  • Oborové řešení pro pekárny
  • Příprava a zajištění prodeje přes rozvozní linky
  • Objednávkové listy
  • Podpora práce s čárovým kódem a QR kódem
  • Inventury – možnost generování dokladu