Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:l0_szm_201 [2019/12/13 08:23] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Prodej - verze 20.1 ======
 +
 +
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 16.12.2019
 +
 +
 +==== 1. Základní informace o verzi 20.1 ====
 +
 +
 +Moduly **Prodej, Logistika a Výroba** mají společnou strategii pro přechodné období koexistence původního Orsoftu a nového Orsoftu Open.
 +==== 2. Nutné akce po instalaci verze 20.1 ====
 +
 +
 +Nejsou potřeba žádné akce.
 +
 +
 +==== 3. Popis provedených změn, oprav a novinek ====
 +
 +
 +=== 3.1 Prodej ===
 +
 +Změny probíhají v podsystému kontinuálně. V průběhu roku byly do verze zapracovány funkce například z následujících oblastí:
 +    * Oborové řešení pro pekárny
 +    * Příprava a zajištění prodeje přes rozvozní linky 
 +    * Objednávkové listy
 +    * Podpora práce s čárovým kódem a QR kódem
 +    * Inventury – možnost generování dokladu